کتاب

اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

علی‌رضا علوی‌تبار
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

جیمز مک گیل ری راجر پرمن یو ما
مترجم
حمیدرضا ارباب
اقتصاد مدیریت

اقتصاد مدیریت

ایوان داگلاس
مترجم
سیدجواد پورمقیم
اقتصاد مدیریت

اقتصاد مدیریت

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی

اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی

استیون دابنر استیون لویت
مترجم
سعید مشیری
اقتصاد و عدالت اجتماعی

اقتصاد و عدالت اجتماعی

مسعود نیلی موسی غنی‌نژاد
اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ

دیوید تراسبی
مترجم
کاظم فرهادی
اقتصاد پول و بانکداری

اقتصاد پول و بانکداری

حمید بهمن‌پور سعید مشیری
اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

فریدون تفضلی
اقتصادسنجی

اقتصادسنجی

بدی اچ. بالتاجی
مترجم
رضا طالبلو شعله باقری پرمهر
اقتصادسنجی داده‌های خرد و ارزیابی سیاست

اقتصادسنجی داده‌های خرد و ارزیابی سیاست

غلامرضا کشاورز حداد
اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus, R و Eviews

اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus, R و Eviews

غلامرضا کشاورز حداد
الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

احمد زیدآبادی
اما

اما

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
امپراتوری نشانه‌ها

امپراتوری نشانه‌ها

رولان بارت
مترجم
ناصر فکوهی
امکانات صحنه

امکانات صحنه

امین شهمیری
امیل دورکم

امیل دورکم

کنت تامپسن
مترجم
شهناز مسمی‌پرست
انبوه خلق

انبوه خلق

آنتونیو نگری مایکل هارت
مترجم
رضا نجف‌زاده
انتخاب: سلطه یا رهبری

انتخاب: سلطه یا رهبری

زبیگنیو برژینسکی
مترجم
امیرحسین نوروزی
اندیشه عدالت

اندیشه عدالت

آمارتیا سن
مترجم
احمد عزیزی
اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فون میزس

اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فون میزس

لورنس ماس
مترجم
فریدون تفضلی
اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

پیتر کیویستو
مترجم
منوچهر صبوری
اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک

اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک

ایمون باتلر
مترجم
فریدون تفضلی