کتاب

کودک، خانواده، انسان

کودک، خانواده، انسان

ادل فیبر ایلین مزلیش
مترجم
گیتی ناصحی
کودکی را می‌زنند

کودکی را می‌زنند

زیگموند فروید
مترجم
مهدی حبیب‌زاده
کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات

کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات

مولانا ابوالکلام آزاد
مترجم
علی‌اصغر قهرمانی مقبل مسلم زمانی
کژ نگریستن

کژ نگریستن

اسلاوی ژیژک
مترجم
صالح نجفی مازیار اسلامی
کینکاس بوربا

کینکاس بوربا

ماشادو د آسیس
مترجم
عبدالله کوثری
گاندی و ریشه‌های فلسفی عدم خشونت

گاندی و ریشه‌های فلسفی عدم خشونت

رامین جهانبگلو
مترجم
هادی اسماعیل‌زاده
گاهنامه سدگان

گاهنامه سدگان

ناصر مجد
گاو خشمگین

گاو خشمگین

پل شریدر ماردیک مارتین
مترجم
امید نیک فرجام
گذار از کشاورزی سنتی

گذار از کشاورزی سنتی

تئودور شولتز
مترجم
محمدسعید نوری نائینی
گذرگاه میلر -۱۰۰ فیلمنامه (۵۲)

گذرگاه میلر -۱۰۰ فیلمنامه (۵۲)

ایتن کوئن جوئل کوئن
مترجم
امید نیک فرجام
گرایش مرکزی و تغییرپذیری

گرایش مرکزی و تغییرپذیری

هربرت وایزبرگ
مترجم
بهروز گرانپایه
گربه

گربه

فیلیپ گلوک
گرگ و میش هوای خردادماه

گرگ و میش هوای خردادماه

احمد زیدآبادی
گزارش سر مورتیمر دوراند

گزارش سر مورتیمر دوراند

مترجم
احمد سیف
گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران

گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران

فاطمه جواهری
گزارش کارملیت‌ها از ایران

گزارش کارملیت‌ها از ایران

مترجم
معصومه ارباب
گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی

گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی

جاناتان دنسی
مترجم
حسن فتحی
گزل – سینمای ما (7)

گزل – سینمای ما (7)

محمدعلی سجادی
گزیده جامعه‌شناسی

گزیده جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز
مترجم
حسن چاوشیان
گفتمان و جامعه

گفتمان و جامعه

حمید عضدانلو
گفته‌ها و ناگفته‌ها

گفته‌ها و ناگفته‌ها

بهروز مبصری
گفت‌وگو با بورخس

گفت‌وگو با بورخس

ریچارد بورجین
مترجم
کاوه میر‌عباسی
گفت‌و‌گو با مرگ

گفت‌و‌گو با مرگ

آرتور کوستلر
مترجم
خشایار دیهیمی نصرالله دیهیمی
گفت‌و‌گوهایی با مانوئل کاستلز

گفت‌و‌گوهایی با مانوئل کاستلز

مارتین اینس
مترجم
حسن چاوشیان لیلا جوافشانی