کتاب

آقای استاندار

آقای استاندار

نادر داودی
آقای سفیر

آقای سفیر

محمدمهدی راجی
آقای فوکت

آقای فوکت

کارل مارکس
مترجم
محمدرضا شادرو
آلفاویل

آلفاویل

ژان لوک گدار
مترجم
شهزاد رحمتی
آماتور / اشتیاق ماندگار (۳۴)

آماتور / اشتیاق ماندگار (۳۴)

هال هارتلی
مترجم
مجید اسلامی
آمار به زبان ساده

آمار به زبان ساده

تیموثی آردان
مترجم
عبدالوهاب خادمی شمامی
آموزش و توسعه

آموزش و توسعه

عباس معدن‌دار آرانی محمدرضا سرکار آرانی
آموزشنامه

آموزشنامه

بدرالدین جماعه
مترجم
محمدحسین ساکت
آنتیگون (۲۲)

آنتیگون (۲۲)

ژان آنوی
مترجم
احمد پرهیزی
آنی هال

آنی هال

مارشال بریکمن وودی آلن
مترجم
مژگان محمد
آن‌سوی آینه (۴۱)

آن‌سوی آینه (۴۱)

فلوریان زلر
آن‌سوی اتهام (جلد ۱)

آن‌سوی اتهام (جلد ۱)

عباس امیرانتظام
آن‌سوی اتهام (جلد ۲)

آن‌سوی اتهام (جلد ۲)

عباس امیرانتظام
آیا قیام کردن بی‌فایده است؟

آیا قیام کردن بی‌فایده است؟

میشل فوکو
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
آیا نقد سکولار است؟

آیا نقد سکولار است؟

جودیت باتلر طلال اسد وندی براون
مترجم
آلما بهمن‌پور
آیسخولوس: مجموعه آثار

آیسخولوس: مجموعه آثار

آیسخولوس
مترجم
عبدالله کوثری
آینده قدرت

آینده قدرت

جوزف نای
مترجم
احمد عزیزی
آینده هگل

آینده هگل

کاترین مالابو
مترجم
سعید تقوایی ابریشمی محمدمهدی اردبیلی
آینه (۱۳)

آینه (۱۳)

آندری تارکوفسکی
مترجم
صفی یزدانیان
آیینه در برابر خورشید

آیینه در برابر خورشید

سیدحسین حسینی نورزاد سیدمحسن علوی‌زاده
ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

صدف اجر محمد القاسمی
مترجم
پالیز آرمانی سوزان معصومیان مرجان تاج‌الدینی
ائوریپیدس

ائوریپیدس

ائوریپیدس
مترجم
عبدالله کوثری
ابن بطوطه

ابن بطوطه

محمدعلی موحد
ابن سینا (۲)

ابن سینا (۲)

محمد دهقانی