سینما و تئاتر

مادیان – سینمای ما (9)

مادیان – سینمای ما (9)

علی ژکان
محبوبم کلمنتاین -۱۰۰فیلمنامه (۲۹)

محبوبم کلمنتاین -۱۰۰فیلمنامه (۲۹)

ساموئل جی انجل وینستن میلر
مترجم
حمیدرضا منتظری
مزد ترس -۱۰۰فیلمنامه (۲۳)

مزد ترس -۱۰۰فیلمنامه (۲۳)

ژروم گرونیمی هانری ژرژ کلوزو
مترجم
آرزو فکری ارشاد
مسافر

مسافر

میکل آنجلو آنتونیونی
مترجم
بهرام دهقانی علیرضا عامری
مفاهیم نقد فیلم

مفاهیم نقد فیلم

مجید اسلامی
نار و نی – سینمای ما (6)

نار و نی – سینمای ما (6)

حسین ایری سعید ابراهیمی‌فر
نور زمستانی

نور زمستانی

اینگمار برگمان
مترجم
ایرج کریمی
نوسفراتو، سمفونی وحشت -۱۰۰فیلمنامه (۳۷)

نوسفراتو، سمفونی وحشت -۱۰۰فیلمنامه (۳۷)

فردریش ویلهلم مورنا
مترجم
آتوسا قلمفرسایی
هنر امر متعالی مبتذل

هنر امر متعالی مبتذل

اسلاوی ژیژک
مترجم
مازیار اسلامی
پاریس تگزاس -۱۰۰فیلمنامه (۴)

پاریس تگزاس -۱۰۰فیلمنامه (۴)

سام شپارد ویم وندرس
مترجم
هوشنگ گلمکانی
پنج فیلمنامه از آندری تارکوفسکی (۴۰)

پنج فیلمنامه از آندری تارکوفسکی (۴۰)

آندری تارکوفسکی
مترجم
مجید اسلامی مژگان محمد هادی چپردار
په په لوموکو (۱۶)

په په لوموکو (۱۶)

ژولین دوویویه هانری لابارت
مترجم
لیلا ارجمند
پیشخدمت (۴۴)

پیشخدمت (۴۴)

هارولد پینتر
مترجم
شعله آذر
کسوف (۵۳)

کسوف (۵۳)

میکل آنجلو آنتونیونی
مترجم
محمدرضا جولایی
گاو خشمگین

گاو خشمگین

پل شریدر ماردیک مارتین
مترجم
امید نیک فرجام
گذرگاه میلر -۱۰۰ فیلمنامه (۵۲)

گذرگاه میلر -۱۰۰ فیلمنامه (۵۲)

ایتن کوئن جوئل کوئن
مترجم
امید نیک فرجام
گزل – سینمای ما (7)

گزل – سینمای ما (7)

محمدعلی سجادی
گوپی سرخ دست (۴۶)

گوپی سرخ دست (۴۶)

پی‌یر وری ژاک بکر
مترجم
فرشته میرقادری
گیلانه – سینمای ما (3)

گیلانه – سینمای ما (3)

رخشان بنی‌اعتماد فرید مصطفوی محسن عبدالوهاب