علوم شناختی

هیچ داده‌ای یافت نشد

فیلتر بر اساس قیمت

‫قیمت - اسلایدر
‫قیمت - ورودی‌ها (‫inputs)
تومان
تومان
فیلتر بر اساس مترجمین
مترجمین
فیلتر بر اساس نویسندگان
نویسندگان
فیلتر بر اساس دسته ها
در زیباشناسی تجربی و علوم شناختی
0.0/5

480,000 ریال

هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران
0.0/5

موجود نیست

در فروپاشی ذهن دو ساحتی
0.0/5

موجود نیست

0.0/5

موجود نیست

فناوری چیست و چگونه تکامل می‌یابد
0.0/5

موجود نیست

تلفیق گستره‌های زیستی، شناختی و اجتماعی حیات در علم پایداری
0.0/5

موجود نیست