علوم اجتماعی

نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

مترجم
علی رامین
نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی

نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی

جمال محمدی حمیدرضا جلائی‌پور
نظریه‌های نوین تحول انسان

نظریه‌های نوین تحول انسان

رابرت موری تامس
مترجم
حامد برآبادی حمیدرضا آقامحمدیان
نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی

نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی

تیم دیلینی
مترجم
بهرنگ صدیقی وحید طلوعی
نظریه‌پردازی انقلاب‌ها

نظریه‌پردازی انقلاب‌ها

جان فورن
مترجم
فرهنگ ارشاد
نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی

نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی

رزمری تانگ
مترجم
منیژه نجم‌عراقی
نگرشی انتقادی به توسعه جماعت‌محور

نگرشی انتقادی به توسعه جماعت‌محور

مارگارت لدویت
مترجم
منیژه نجم‌عراقی
هویت ایرانی

هویت ایرانی

احمد اشرف
مترجم
حمید احمدی
هویت‌های مرگبار

هویت‌های مرگبار

امین معلوف
مترجم
عبدالحسین نیک‌گهر
وضعیت استثنایی

وضعیت استثنایی

جورجو آگامبن
مترجم
پویا ایمانی
پژوهش و سیاست‌گذاری

پژوهش و سیاست‌گذاری

آن ماژرزاک
مترجم
هوشنگ نایبی
پیمایش در تحقیقات اجتماعی

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

دی. ای. د واس
مترجم
هوشنگ نایبی
پی‌یر بوردیو

پی‌یر بوردیو

ریچارد جنکینز
مترجم
حسن چاوشیان لیلا جوافشانی
چگونه نمونه‌گیری کنیم؟

چگونه نمونه‌گیری کنیم؟

گراهام کالتون
مترجم
بهروز گرانپایه
کاوش در جامعه‌شناسی روانی

کاوش در جامعه‌شناسی روانی

هلن شوشا
مترجم
مرتضی کتبی
کشاکش آرا در جامعه‌شناسی

کشاکش آرا در جامعه‌شناسی

استیون سیدمن
مترجم
هادی جلیلی
گرایش مرکزی و تغییرپذیری

گرایش مرکزی و تغییرپذیری

هربرت وایزبرگ
مترجم
بهروز گرانپایه
گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران

گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران

فاطمه جواهری
گزیده جامعه‌شناسی

گزیده جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز
مترجم
حسن چاوشیان
گفتمان و جامعه

گفتمان و جامعه

حمید عضدانلو
گفت‌و‌گوهایی با مانوئل کاستلز

گفت‌و‌گوهایی با مانوئل کاستلز

مارتین اینس
مترجم
حسن چاوشیان لیلا جوافشانی
یادداشت‌های مطبوعاتی و سرمقاله‌نویسی

یادداشت‌های مطبوعاتی و سرمقاله‌نویسی

ایرج رستگار
۱۰۰۰ نماد

۱۰۰۰ نماد

راپرت شفرد راونا شفرد
مترجم
آزاده بیداربخت نسترن لواسانی