علوم اجتماعی

ما ایرانیان

ما ایرانیان

مقصود فراستخواه
مبانی انسان‌شناسی

مبانی انسان‌شناسی

ناصر فکوهی
مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات

مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات

رینر شوتس ایشل
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی جامعه‌شناسی جوانان

مبانی جامعه‌شناسی جوانان

برنهارد شفرز
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی جامعه‌شناسی معرفت

مبانی جامعه‌شناسی معرفت

هوبرت کنوبلاخ
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی جامعه‌شناسی هنر

مبانی جامعه‌شناسی هنر

علی رامین
مبانی جامعه‌شناسی ورزش

مبانی جامعه‌شناسی ورزش

اتمار ویس
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی پژوهش کیفی

مبانی پژوهش کیفی

انسلم استراوس جولیت کربین
مترجم
ابراهیم افشار
مشکله هویت ایرانیان امروز (چاپ سوم از ویراست دوم)

مشکله هویت ایرانیان امروز (چاپ سوم از ویراست دوم)

فرهنگ رجایی
مصرف و زندگی روزمره

مصرف و زندگی روزمره

مارک پاترسون
مترجم
جمال محمدی نرگس ایمانی مرنی
معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی

معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی

استیوئرت هال
مترجم
احمد گل‌محمدی
مقدمات جامعه‌شناسی

مقدمات جامعه‌شناسی

مارتین البرو
مترجم
منوچهر صبوری
مقدمات جامعه‌شناسی

مقدمات جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز فیلیپ ساتن
مترجم
هوشنگ نایبی
مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی

مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی

نورمن کورتز
مترجم
حبیب‌الله تیموری
مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران

مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران

عباس عبدی
موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی

موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی

رابرت کی‌یین
مترجم
هوشنگ نایبی
مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت

تام باتومور
مترجم
حسینعلی نوذری
ناگهان انقلاب

ناگهان انقلاب

چارلز کورزمن
مترجم
رامین کریمیان
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

ترز بیکر
مترجم
هوشنگ نایبی
نسل ایکس

نسل ایکس

عبدالمحمد کاظمی‌پور
نظام بازار

نظام بازار

چارلز لیندبلوم
مترجم
محمد مالجو
نظام نااجتماعی

نظام نااجتماعی

یاسر باقری
نظریه جامعه‌شناسی

نظریه جامعه‌شناسی

جورج ریتزر
مترجم
هوشنگ نایبی
نظریه سنجش در علوم اجتماعی

نظریه سنجش در علوم اجتماعی

ادوارد کارمینز ریچارد زلر
مترجم
هوشنگ نایبی