علوم اجتماعی

ساخت اجتماعی

ساخت اجتماعی

جان اسکات خوزه لوپز
مترجم
حسین قاضیان
ساخت یابی

ساخت یابی

جان پارکر
مترجم
حسین قاضیان
سرمایه اجتماعی و توسعه صنعتی در ایران

سرمایه اجتماعی و توسعه صنعتی در ایران

ابوالقاسم مهدوی حمید عزیزمحمدلو
سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی

سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی

ایلای زارتسکی
مترجم
منیژه نجم‌عراقی
سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی

سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی

آنتونی گیدنز
مترجم
منوچهر صبوری
سیستم و تفکر سیستمی

سیستم و تفکر سیستمی

اکبر قراخانی بهار
سیطره جنس

سیطره جنس

محبوبه پاک‌نیا مرتضی مردیها
صدایی که شنیده نشد

صدایی که شنیده نشد

عباس عبدی علی اسدی مجید تهرانیان محسن گودرزی
طبقه و قشربندی اجتماعی

طبقه و قشربندی اجتماعی

رزماری کرامپتون
مترجم
هوشنگ نایبی
طراحی پژوهش‌های اجتماعی

طراحی پژوهش‌های اجتماعی

نورمن بلیکی
مترجم
حسن چاوشیان
عصر سی‌ان‌ان و هالیوود

عصر سی‌ان‌ان و هالیوود

محمد مهدی سمتی
مترجم
نرجس خاتون براهویی
علوم انسانی، گستره شناخت‌ها

علوم انسانی، گستره شناخت‌ها

ژان فرانسوا دورتیه
مترجم
جلال‌الدین رفیع‌فر مرتضی کتبی ناصر فکوهی
فرهنگ تشریحی آمار در علوم اجتماعی

فرهنگ تشریحی آمار در علوم اجتماعی

دانکن کریمر
مترجم
عبدالوهاب خادمی شمامی
فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم

فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم

تام باتومور ویلیام آوتویت
مترجم
حسن چاوشیان
فرهنگ و تمدن

فرهنگ و تمدن

چنگیز پهلوان
دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم

دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم

جین منسبریج سوزان مولر اوکین
مترجم
نیلوفر مهدیان
فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای

فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای

ایون شرت
مترجم
هادی جلیلی
فلسفه‌های روانگردان

فلسفه‌های روانگردان

مرتضی مردیها
فهم علم اجتماعی

فهم علم اجتماعی

راجر تریک
مترجم
شهناز مسمی‌پرست
فوکوس گروه به‌مثابه پژوهش کیفی

فوکوس گروه به‌مثابه پژوهش کیفی

دیوید مورگان
مترجم
نصرت فتی
قومیت و قوم‌گرایی در ایران

قومیت و قوم‌گرایی در ایران

حمید احمدی
قوم‌شناسی سیاسی

قوم‌شناسی سیاسی

رولان برتون
مترجم
ناصر فکوهی
ما ایرانیان

ما ایرانیان

مقصود فراستخواه
مبانی انسان‌شناسی

مبانی انسان‌شناسی

ناصر فکوهی