علوم اجتماعی

آدمیان و سرزمین‌ها

آدمیان و سرزمین‌ها

مارگارت مید
مترجم
علی اصغر بهرامی
آرمان شهر

آرمان شهر

کیان تاجبخش
مترجم
افشین خاکباز
آرمانشهر در اندیشه ایرانی

آرمانشهر در اندیشه ایرانی

حجت‌الله اصیل
آرمانشهر در تاریخ اندیشه غرب

آرمانشهر در تاریخ اندیشه غرب

فردریک روویون
مترجم
عباس باقری
آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی

آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی

حمید عضدانلو
آمار به زبان ساده

آمار به زبان ساده

تیموثی آردان
مترجم
عبدالوهاب خادمی شمامی
افکار  عمومی

افکار عمومی

ژودیت لازار
مترجم
مرتضی کتبی
امپراتوری نشانه‌ها

امپراتوری نشانه‌ها

رولان بارت
مترجم
ناصر فکوهی
امیل دورکم

امیل دورکم

کنت تامپسن
مترجم
شهناز مسمی پرست
انبوه خلق

انبوه خلق

آنتونیو نگری مایکل هارت
مترجم
رضا نجف‌زاده
اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه ایران

اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه ایران

هادی خانیکی
اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

پیتر کیویستو
مترجم
منوچهر صبوری
انسان‌شناسی

انسان‌شناسی

ژان پل کولن مارک اوژه
مترجم
ناصر فکوهی
انسان‌شناسی زبان‌شناختی

انسان‌شناسی زبان‌شناختی

الساندرو دورانتی
مترجم
رضا مقدم‌کیا
انسان‌شناسی سیاسی

انسان‌شناسی سیاسی

کلود ریویر
مترجم
ناصر فکوهی
انسان‌شناسی شناختی

انسان‌شناسی شناختی

موریس بلوک
مترجم
ناصر فکوهی
انسان‌شناسی شهری

انسان‌شناسی شهری

ناصر فکوهی
انقلاب در میراث فرهنگی

انقلاب در میراث فرهنگی

سارا کریمی مهرداد بهمنی
بازیگری در باغ هویت ایرانی

بازیگری در باغ هویت ایرانی

فرهنگ رجایی
بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران

بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران

مسعود چلبی
برساخت‌گرایی اجتماعی

برساخت‌گرایی اجتماعی

ویوین بر
مترجم
اشکان صالحی
برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS

برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS

هوشنگ نایبی
بنیادهای نظریه اجتماعی

بنیادهای نظریه اجتماعی

جیمز کلمن
مترجم
منوچهر صبوری
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی

تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی

دومینیک سالواتوره
مترجم
کامبیز هژبر کیانی