دین و فلسفه

فلسفه چیست

فلسفه چیست

ژیل دلوز فلیکس گتاری
مترجم
محمدرضا آخوندزاده
فلسفه‌ورزی درباره دین

فلسفه‌ورزی درباره دین

آن جوردن ادوین تیت نیل لاکیر
مترجم
مهدی خسروانی
فهم قرآن حکیم (جلد اول و دوم)

فهم قرآن حکیم (جلد اول و دوم)

محمد عابد الجابری
مترجم
محسن آرمین
فهم قرآن حکیم (جلد سوم)

فهم قرآن حکیم (جلد سوم)

محمد عابد الجابری
مترجم
محسن آرمین
فوکو

فوکو

ژیل دلوز
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
قانون اخلاقی در درون من

قانون اخلاقی در درون من

اتفرید هوفه
مترجم
رضا مصیبی
قانون و خشونت

قانون و خشونت

جورجو آگامبن کارل اشمیت والتر بنیامین
مترجم
مراد فرهاد‌پور
قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب

قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب

سلین اسپکتور
مترجم
عباس باقری
قدرت کلمات

قدرت کلمات

سیمون وی
مترجم
بهزاد حسین‌زاده
قرآن کریم

قرآن کریم

مترجم
محمدعلی کوشا
قلب اسلام

قلب اسلام

سید حسین نصر
مترجم
سیدمحمدصادق خرازی
قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

سول کریپکی
مترجم
حمیدرضا محمدی
قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی

قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی

غلامحسین مقدم حیدری
لایب‌نیتس و امر سیاسی

لایب‌نیتس و امر سیاسی

عادل مشایخی
لویاتان

لویاتان

توماس هابز
مترجم
حسین بشیریه
ما و مانیفست کمونیست

ما و مانیفست کمونیست

اسلاوی ژیژک
مترجم
امیررضا گلابی
مارکس و ویتگنشتاین

مارکس و ویتگنشتاین

دیوید روبینشتاین
مترجم
شهناز مسمی پرست
مارکسیسم جامعه‌شناسانه

مارکسیسم جامعه‌شناسانه

مایکل بوراووی
مترجم
محمد مالجو
مبانی اندیشه سیاسی در غرب

مبانی اندیشه سیاسی در غرب

فرشاد شریعت
مذاکره با اشیا

مذاکره با اشیا

رحمان شریف‌زاده
مراقبت و تنبیه

مراقبت و تنبیه

میشل فوکو
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
مرزهای اخلاق

مرزهای اخلاق

شیرزاد پیک‌حرفه
مسائل کلیدی فلسفه

مسائل کلیدی فلسفه

جولیان باجینی
مترجم
حمیده بحرینی
معرفت‌شناسی

معرفت‌شناسی

لیندا زاگزبسکی
مترجم
کاوه بهبهانی