دین و فلسفه

واژگان مکتب فرانکفورت

واژگان مکتب فرانکفورت

ایو کوسه
مترجم
افشین جهاندیده
وجوه فقهی نقش مردم در حکومت

وجوه فقهی نقش مردم در حکومت

سیدمحسن طباطبایی‌فر
ویتگنشتاین ـ پوپر

ویتگنشتاین ـ پوپر

جان آیدینو دیوید ادموندز
مترجم
حسن کامشاد
پدیده‌شناسی

پدیده‌شناسی

ژان فرانسوا لیوتار
مترجم
عبدالکریم رشیدیان
پشمینه‌پوشان

پشمینه‌پوشان

علی سیدین
پژوهش‌های عرفانی

پژوهش‌های عرفانی

نصرالله پورجوادی
چنین گفت ابن عربی

چنین گفت ابن عربی

نصر حامد ابو زید
مترجم
سیدمحمد راستگو
چگونه نیچه بخوانیم

چگونه نیچه بخوانیم

کیت انسل پیرسون
مترجم
لیلا کوچک‌منش
چگونه ویتگنشتاین بخوانیم

چگونه ویتگنشتاین بخوانیم

ری مانک
مترجم
همایون کاکاسلطانی
چگونه کیرکگور بخوانیم

چگونه کیرکگور بخوانیم

جان دی کاپوتو
مترجم
صالح نجفی
چیستی هنر

چیستی هنر

نایجل واربرتن
مترجم
مهتاب کلانتری
ژان فرانسوا لیوتار

ژان فرانسوا لیوتار

سایمن ملپاس
مترجم
قمر‌الدین بادیردست
ژان ژنه و معماری خلأ

ژان ژنه و معماری خلأ

مهتاب بلوکی
مترجم
ابوالفضل الله‌دادی مهتاب بلوکی
ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفه

ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفه

مایکل هارت
مترجم
رضا نجف‌زاده
کتاب‌های آبی و قهوه‌ای

کتاب‌های آبی و قهوه‌ای

لودویگ ویتگنشتاین
مترجم
ایرج قانونی
کتاب‌هایی از عهد عتیق

کتاب‌هایی از عهد عتیق

مترجم
پیروز سیار
کشف دیگری همراه با لویناس

کشف دیگری همراه با لویناس

مسعود علیا
کژ نگریستن

کژ نگریستن

اسلاوی ژیژک
مترجم
صالح نجفی مازیار اسلامی
گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی

گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی

جاناتان دنسی
مترجم
حسن فتحی
یورگن هابرماس

یورگن هابرماس

رابرت هولاب
مترجم
حسین بشیریه
یک جهان

یک جهان

پیتر سینگر
مترجم
محمد آزاده