دین و فلسفه

سرچشمه‌های دانایی و نادانی

سرچشمه‌های دانایی و نادانی

کارل ریموند پوپر
مترجم
عباس باقری
سرگذشت فلسفه

سرگذشت فلسفه

براین مگی
مترجم
حسن کامشاد
سنجش دیالکتیک روشنگری

سنجش دیالکتیک روشنگری

خسرو ناقد
سه آستانه‌نشین

سه آستانه‌نشین

دایا جینیس الن
مترجم
رضا رضایی
سوژه انقلابی در اندیشه پسامارکسیستی

سوژه انقلابی در اندیشه پسامارکسیستی

الیور هریسون
مترجم
پریسا شکورزاده
سوژه، استیلا و قدرت

سوژه، استیلا و قدرت

پیتر میلر
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
سپیده‌دمان فلسفه تاریخ بورژوایی

سپیده‌دمان فلسفه تاریخ بورژوایی

ماکس هورکهایمر
مترجم
محمدجعفر پوینده
سیاست و زیبایی‌شناسی

سیاست و زیبایی‌شناسی

پیتر انگلمان ژاک رانسیر
مترجم
اشکان صالحی
شب جهان

شب جهان

اسلاوی ژیژک
مترجم
علی حسن زاده
شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

جان پلامناتز
مترجم
حسین بشیریه
شگفتی فلسفی

شگفتی فلسفی

ژان هرش
مترجم
عباس باقری
صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه

مترجم
اسدالله مبشری
طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا

طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا

ارول ای. هریس
مترجم
سیدمصطفی شهرآیینی
عقل مذکر

عقل مذکر

ژنویو لوید
مترجم
محبوبه مهاجر
عقلانیت و آزادی

عقلانیت و آزادی

آمارتیا سن
مترجم
علیرضا بهشتی وحید محمودی
علم و عقلانیت

علم و عقلانیت

غلامحسین مقدم حیدری
علم و فضیلت

علم و فضیلت

لوییس کاروئانا
مترجم
محمدابراهیم محجوب
عهد جدید

عهد جدید

مترجم
پیروز سیار
عهد عتیق (جلد دوم)

عهد عتیق (جلد دوم)

مترجم
پیروز سیار
عهد عتیق (جلد اول)

عهد عتیق (جلد اول)

مترجم
پیروز سیار
عهد عتیق (جلد سوم)

عهد عتیق (جلد سوم)

مترجم
پیروز سیار
عهد عتیق (جلد چهارم)

عهد عتیق (جلد چهارم)

مترجم
پیروز سیار
فایده‌گرایی

فایده‌گرایی

جان استوارت میل
مترجم
مرتضی مردیها
فراسیاست

فراسیاست

آلن بدیو
مترجم
صالح نجفی مهدی امیرخانلو