دین و فلسفه

تئاتر فلسفه

تئاتر فلسفه

میشل فوکو
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد اول)

تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد اول)

جان مکللند
مترجم
جهانگیر معینی علمداری
تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد دوم)

تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد دوم)

جان مکللند
مترجم
جهانگیر معینی علمداری
تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد سوم)

تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد سوم)

جان مکللند
مترجم
جهانگیر معینی علمداری
تاریخ تحریف‌باوری در اسلام

تاریخ تحریف‌باوری در اسلام

محمدعلی طباطبایی
تاریخ فقه اسلامی

تاریخ فقه اسلامی

حامد خانی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد دوم)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد دوم)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد سوم)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد سوم)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تبارشناسی خاکستری است

تبارشناسی خاکستری است

عادل مشایخی
تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته

تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته

ژیل دلوز
مترجم
عادل مشایخی
تربیت سیاسی در اندیشه هابز

تربیت سیاسی در اندیشه هابز

جفری وگان
مترجم
حسین بشیریه
ترس و لرز

ترس و لرز

سورن کیرکگور
مترجم
عبدالکریم رشیدیان
ترس و لرز کیرکگور؛ راهنمای خواننده

ترس و لرز کیرکگور؛ راهنمای خواننده

کلر کارلایل
مترجم
علی حسن زاده
تفسیر بایبل

تفسیر بایبل

جان اچ. هایس کارل آر. هالدی
مترجم
اعظم پویا سعید شفیعی
تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن

تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن

الستر ادواردز جولز تاونزند
مترجم
خشایار دیهیمی
تفکر نامتناهی

تفکر نامتناهی

آلن بدیو
مترجم
صالح نجفی
توصیف فلسفی علم

توصیف فلسفی علم

غلامحسین مقدم حیدری
تولد زیست سیاست

تولد زیست سیاست

میشل فوکو
مترجم
رضا نجف‌زاده
جامعه‌شناسی اثبات ریاضی

جامعه‌شناسی اثبات ریاضی

غلامحسین مقدم حیدری
جریان‌های تفسیری معاصر و مسئله آزادی

جریان‌های تفسیری معاصر و مسئله آزادی

محسن آرمین
جمهوری افلاطون؛ راهنمای خواننده

جمهوری افلاطون؛ راهنمای خواننده

لوک پرسهاوس
مترجم
سیدمحمدعلی شامخی
جهاد در اسلام

جهاد در اسلام

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
جهان اسپینوزا

جهان اسپینوزا

ژیل دلوز
مترجم
حامد موحدی