حقوق و علوم سیاسی

قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

داود فیرحی
قدرت، گفتمان و زبان

قدرت، گفتمان و زبان

سید علی‌اصغر سلطانی
تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (جلد دوم)

تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (جلد دوم)

حسین بشیریه
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مارتین لاگلین
مترجم
محمد راسخ
مفهوم قانون

مفهوم قانون

هربرت هارت
مترجم
محمد راسخ
منابع و آثار سیاسی اسلامی

منابع و آثار سیاسی اسلامی

نصر محمد عارف
مترجم
مهران اسماعیلی
موج چهارم

موج چهارم

رامین جهانبگلو
مترجم
منصور گودرزی
نظام سلطانی

نظام سلطانی

سیدمحسن طباطبایی‌فر
نظریه روابط بین‌الملل برای سده بیست‌ویکم

نظریه روابط بین‌الملل برای سده بیست‌ویکم

مارتین گریفیتس
مترجم
علیرضا طیب
نظریه سیاست بین‌الملل

نظریه سیاست بین‌الملل

کنت والتس
مترجم
عباس زمانیان
نظریه و زبر نظریه در روابط بین‌الملل

نظریه و زبر نظریه در روابط بین‌الملل

فرد چرنوف
مترجم
علیرضا طیب
نظریه‌های دولت

نظریه‌های دولت

اندرو وینسنت
مترجم
حسین بشیریه
نقش روشنفکر

نقش روشنفکر

ادوارد سعید
مترجم
حمید عضدانلو
نواندیشان ایرانی

نواندیشان ایرانی

سیدعلی محمودی
پان ترکیسم

پان ترکیسم

جیکوب لاندو
مترجم
حمید احمدی
پست‌سکولاریسم: دین، دولت و حوزه عمومی در غرب

پست‌سکولاریسم: دین، دولت و حوزه عمومی در غرب

آرمان زارعی
پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل

پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل

استیون روچ اسکات سولومون مارتین گریفیتس
مترجم
علیرضا طیب
پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران

پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران

مهدی فدایی مهربانی
چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

روح‌الله رمضانی
مترجم
علیرضا طیب
چالش مذهب و مدرنیسم در ایران (کتاب دوم)

چالش مذهب و مدرنیسم در ایران (کتاب دوم)

مسعود کوهستانی‌نژاد
چالش مذهب و مدرنیسم (کتاب اول)

چالش مذهب و مدرنیسم (کتاب اول)

مسعود کوهستانی‌نژاد
چیستی، تحول و چشم‌انداز دولت

چیستی، تحول و چشم‌انداز دولت

احمد گل‌محمدی
کار دیونیسوس

کار دیونیسوس

آنتونیو نگری
مترجم
رضا نجف‌زاده
یونگ و سیاست

یونگ و سیاست

ولودیمیر والتر اوداینیک
مترجم
علیرضا طیب