حقوق و علوم سیاسی

حق و مصلحت (۲)

حق و مصلحت (۲)

محمد راسخ
حقوق جزایی انگلستان

حقوق جزایی انگلستان

فرنسس کوئین کاترین الیوت
مترجم
علی تحصیلی
دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان

دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان

مارتین گریفیتس
مترجم
علیرضا طیب
در دفاع از سیاست

در دفاع از سیاست

مرتضی مردیها
درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

کالین های
مترجم
احمد گل‌محمدی
دموکراتیک شدن فرهنگ

دموکراتیک شدن فرهنگ

کارل مانهایم
مترجم
پرویز اجلالی
دولت و اجرای شریعت

دولت و اجرای شریعت

محمدسروش محلاتی
دیدگاه‌های جدید در روابط بین‌الملل

دیدگاه‌های جدید در روابط بین‌الملل

وحید بزرگی
رابطه دین و سیاست

رابطه دین و سیاست

ایرج میر
راهبردهای پژوهش

راهبردهای پژوهش

اودی کلوتز سیسیلیا لینچ
مترجم
بهادر صادقی حسین سلیمی
زبان، منزلت و قدرت در ایران

زبان، منزلت و قدرت در ایران

ویلیام بی‌من
مترجم
رضا مقدم‌کیا
زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال

زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال

کرافورد برو مکفرسون
مترجم
مسعود پدرام
سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه

سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه

م. هاکان یاووز
مترجم
احمد عزیزی
سیاست

سیاست

اندرو هیوود
مترجم
عبدالرحمن عالم
سیاست در بستر زمان

سیاست در بستر زمان

پل پیرسون
مترجم
محمد فاضلی
سیاست و بنیان‌های فلسفی اندیشه سیاسی

سیاست و بنیان‌های فلسفی اندیشه سیاسی

حمید عضدانلو
سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

ایمانوئل والرشتاین
مترجم
پیروز ایزدی
فرهنگ اندیشه‌های سیاسی

فرهنگ اندیشه‌های سیاسی

مترجم
خشایار دیهیمی
فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی

مهدی نوروزی خیابانی
فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی

مهدی نوروزی خیابانی
فرهنگ نظریه حقوقی

فرهنگ نظریه حقوقی

برایان بیکس
مترجم
محمد راسخ
فساد و مقبولیت قانون

فساد و مقبولیت قانون

آزاده چلبی
فقه و حکمرانی حزبی

فقه و حکمرانی حزبی

داود فیرحی
فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۱)

فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۱)

داود فیرحی