اقتصاد و مدیریت

محاسبه رضایت

محاسبه رضایت

جیمز بیوکنن گوردن تالوک
مترجم
امیر آزاد (ارمکی) غلامرضا آزاد (ارمکی)
محورهای اساسی در نظام‌های اقتصادی

محورهای اساسی در نظام‌های اقتصادی

یدالله دادگر
مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

حسین عظیمی
مدلی برای تحول در کسب‌وکار، دولت و جامعه

مدلی برای تحول در کسب‌وکار، دولت و جامعه

جفری هایات
مترجم
هادی چپردار
مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی

فرج‌الله رهنورد
مدیریت توسعه

مدیریت توسعه

محمد حریری اکبری
مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

مهدی الوانی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

نسرین جزنی
مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری

مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری

موریس داب
مترجم
حبیب‌الله تیموری
معمای فراوانی

معمای فراوانی

تری لین کارل
مترجم
جعفر خیرخواهان
مقدمه‌ای بر بازاریابی الکترونیک

مقدمه‌ای بر بازاریابی الکترونیک

کارول تراور کنت لادون
مترجم
حمیدرضا ارباب
مقدمه‌ای بر تجارت الکترونیک

مقدمه‌ای بر تجارت الکترونیک

کارول تراور کنت لادون
مترجم
حمیدرضا ارباب
مقدمه‌ای بر مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه

مقدمه‌ای بر مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه

ماری برفیشر
مترجم
فاطمه بزازان مریم سلیمانی موحد
مقدمه‌ای بر مدیریت آموزشی

مقدمه‌ای بر مدیریت آموزشی

محمدرضا آهنچیان
نظریه اقتصاد خرد

نظریه اقتصاد خرد

ریچارد ای. بایلاس
مترجم
حسین راغفر
نظریه اقتصاد خرد

نظریه اقتصاد خرد

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
نظریه اقتصاد کلان

نظریه اقتصاد کلان

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول

نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول

جان مینارد کینز
مترجم
منوچهر فرهنگ
نظریه‌های اقتصادی توسعه

نظریه‌های اقتصادی توسعه

دایانا هانت
مترجم
غلامرضا آزاد (ارمکی)
نظریه‌های توسعه منطقه‌ای

نظریه‌های توسعه منطقه‌ای

بنجامین هیگینز دونالد ساویه
مترجم
فاطمه بزازان
نفت و هژمونیسم امریکا

نفت و هژمونیسم امریکا

محسن مسرت
هنر و دانش مذاکره

هنر و دانش مذاکره

ریک شوئنفیلد مارک شوئنفیلد
مترجم
علی مستاجران مسعود راجی
پایان مدیریت

پایان مدیریت

محمدرضا آهنچیان
پیشگامان اقتصاد توسعه

پیشگامان اقتصاد توسعه

جرالد میر جوزف استیگلیتز
مترجم
غلامرضا آزاد (ارمکی)