اقتصاد و مدیریت

روش‌شناسی آینده‌نگری

روش‌شناسی آینده‌نگری

بایزید مردوخی
روش‌شناسی علم اقتصاد

روش‌شناسی علم اقتصاد

مارک بلاگ
مترجم
غلامرضا آزاد (ارمکی)
رویکرد تفکر سیستمی

رویکرد تفکر سیستمی

استیون هینز
مترجم
رشید اصلانی
رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

هال واریان
مترجم
سیدجواد پورمقیم
ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت

ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت

محمدحسین پورکاظمی
سرمایه‌داری علیه آب و هوا

سرمایه‌داری علیه آب و هوا

نیومی کلاین
مترجم
احمد عزیزی
سرمایه‌داری و آزادی

سرمایه‌داری و آزادی

میلتون فریدمن
مترجم
غلامرضا رشیدی
سیاست‌های پولی و مالی

سیاست‌های پولی و مالی

کیومرث آریا
سیاست‌گذاری انرژی

سیاست‌گذاری انرژی

عباس ملکی
سیستم و تفکر سیستمی

سیستم و تفکر سیستمی

اکبر قراخانی بهار
علم اقتصاد اتریشی

علم اقتصاد اتریشی

کرن آی. وان
مترجم
امیر آزاد (ارمکی) غلامرضا آزاد (ارمکی)
علم اقتصاد کلاه‌برداری معصومانه

علم اقتصاد کلاه‌برداری معصومانه

جان کنت گالبرایت
مترجم
کاظم فرهادی
فراسوی رشد اقتصادی

فراسوی رشد اقتصادی

تاتیانا سوبوتینا
مترجم
عباس معدن‌دار آرانی محمدرضا سرکار آرانی
فناوری برای آموزش

فناوری برای آموزش

آلکساندر دراکسلر وادی حداد
مترجم
محمدرضا سرکار آرانی
فیزیک مالی

فیزیک مالی

جیمز اوئن ودرال
مترجم
حسین عبده‌تبریزی
قرن گم‌شده

قرن گم‌شده

احمد سیف
قلب نامرئی

قلب نامرئی

مالیه بین‌الملل (دومینیک سالواتوره، ترجمه‌ی حمیدرضا ارباب)

مالیه بین‌الملل (دومینیک سالواتوره، ترجمه‌ی حمیدرضا ارباب)

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
مالیه بین‌الملل (ویراست جدید)

مالیه بین‌الملل (ویراست جدید)

آلفرد فیلد استیون کاب دنیس اپل یارد
مترجم
زهرا مستعانی محمدعلی مانی
مالیه بین‌الملل

مالیه بین‌الملل

دنیس اپل یارد
مترجم
محمدعلی مانی
مباحث اساسی اقتصاد توسعه (جلد ۲)

مباحث اساسی اقتصاد توسعه (جلد ۲)

جرالد میر
مترجم
غلامرضا آزاد (ارمکی)
مبانی اقتصاد

مبانی اقتصاد

مسعود نیلی
مبانی علم اقتصاد برای مدیریت بازرگانی

مبانی علم اقتصاد برای مدیریت بازرگانی

جان اسمیتین دیوید باروز
مترجم
فریدون تفضلی
مبانی علم اقتصاد

مبانی علم اقتصاد

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب