اقتصاد و مدیریت

تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی

تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی

بو ساندلین ریچارد وندراک هانس میکائیل تراتوین
مترجم
حمیدرضا ارباب
تجارت الکترونیک B2B

تجارت الکترونیک B2B

کارول تراور کنت لادون
مترجم
حمیدرضا ارباب
تجارت بین‌الملل (دومینیک سالواتوره)

تجارت بین‌الملل (دومینیک سالواتوره)

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
تجارت بین‌الملل (سیدجواد پورمقیم)

تجارت بین‌الملل (سیدجواد پورمقیم)

سیدجواد پورمقیم
تحلیل اقتصاد خرد

تحلیل اقتصاد خرد

هال واریان
مترجم
رضا حسینی
تفرجی از سر ناشکیبایی

تفرجی از سر ناشکیبایی

علیرضا قزل مهدی الوانی
توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

ای واین نافزیگر
مترجم
امیر آزاد (ارمکی) غلامرضا آزاد (ارمکی)
توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

رابرت استیمسون راجر. آر. استاو ماریا سالازار
مترجم
بهزاد ملک‌پور اصل محمدحسین شریف‌زادگان
توسعه روستایی

توسعه روستایی

غلامرضا غفاری مصطفی ازکیا
توسعه یعنی آزادی

توسعه یعنی آزادی

آمارتیا سن
مترجم
محمدسعید نوری نائینی
جستارهایی در رهبری

جستارهایی در رهبری

پیتر دراکر جیمز مارچ
مترجم
محمدابراهیم محجوب
جستارهایی در مدیریت

جستارهایی در مدیریت

اریک بونابیو پیتر دراکر رام چاران
مترجم
محمدابراهیم محجوب
حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان

حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان

مسعودالملک برق‌لامع
مترجم
حسین مهد آرا
درآمدی بر بحران مالی جهانی

درآمدی بر بحران مالی جهانی

غلامرضا نظربلند
درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد

درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد

یدالله دادگر
درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران

درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران

کمال اطهاری
درآمدی بر علم تصمیم‌گیری

درآمدی بر علم تصمیم‌گیری

جیمز مارچ
مترجم
ابراهیم افشار
دوبی

دوبی

جیم کرین
مترجم
هرمز همایون‌پور
دولت و رشد اقتصادی در ایران

دولت و رشد اقتصادی در ایران

حسن درگاهی فرهاد نیلی محمد کردبچه مسعود نیلی
دیپلماسی تجاری

دیپلماسی تجاری

وحید بزرگی
راز سرمایه

راز سرمایه

ارناندو د سوتو
مترجم
فریدون تفضلی
راهبردهای توسعه اقتصادی

راهبردهای توسعه اقتصادی

کیت گریفین
مترجم
حسین راغفر محمد‌حسین هاشمی
رشد فقرزدا

رشد فقرزدا

تیمتی بزلی لوئیز کورد
مترجم
امین مالکی عباس شاکری
رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

عادل زارع علی ایمانی مصطفی ازکیا