اقتصاد و مدیریت

اقتصاد کلان (گریگوری منکیو)

اقتصاد کلان (گریگوری منکیو)

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

فریدون تفضلی
اقتصادسنجی

اقتصادسنجی

بدی اچ. بالتاجی
مترجم
رضا طالبلو شعله باقری پرمهر
اقتصادسنجی داده‌های خرد و ارزیابی سیاست

اقتصادسنجی داده‌های خرد و ارزیابی سیاست

غلامرضا کشاورز حداد
اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus, R و Eviews

اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus, R و Eviews

غلامرضا کشاورز حداد
اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فون میزس

اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فون میزس

لورنس ماس
مترجم
فریدون تفضلی
اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک

اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک

ایمون باتلر
مترجم
فریدون تفضلی
ایران جامعه کوتاه مدت

ایران جامعه کوتاه مدت

محمدعلی همایون کاتوزیان
مترجم
عبدالله کوثری
بازآفرینی بازار

بازآفرینی بازار

جان مک‌میلان
مترجم
جواد اقدس طینت زهرا کریمی ساعده عزیزی ثالث
بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی

بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی

حسین عبده تبریزی
بازاندیشی بازاریابی

بازاندیشی بازاریابی

فیلیپ کاتلر هرماوان کارتاجایا هویی دن‌هوان
مترجم
پرویز احمدی مریم ولی‌لو میلاد هادی‌زاده
بانک پرسش‌های اقتصادی

بانک پرسش‌های اقتصادی

سعید مشیری هاروی کینگ
مترجم
حمید بهمن‌پور
برنامه‌ریزی در ایران

برنامه‌ریزی در ایران

تاس. اچ. مک لئود
مترجم
علی اعظم محمدبیگی
برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۵۶-۱۳۱۶)

برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۵۶-۱۳۱۶)

محسن کریمی مسعود نیلی
تئوری اقتصاد خرد

تئوری اقتصاد خرد

پی. ار. جی لیارد
مترجم
عباس شاکری
تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان

تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان

ویلیام اچ. برانسون
مترجم
عباس شاکری
تئوری و مسائل اقتصاد بین‌الملل

تئوری و مسائل اقتصاد بین‌الملل

دومینیک سالواتوره
مترجم
حسن گلریز هدایت ایران پرور
تئوری و مسائل اقتصاد خرد

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
تئوری و مسائل اقتصاد ریاضی

تئوری و مسائل اقتصاد ریاضی

ادوارد داولینگ
مترجم
حمیدرضا ارباب
تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت

تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت

دومینیک سالواتوره
مترجم
سیدجواد پورمقیم
تئوری و مسائل اقتصاد کلان

تئوری و مسائل اقتصاد کلان

یوجین دیولیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
تاریخ اندیشه اقتصادی

تاریخ اندیشه اقتصادی

لایونل رابینز
مترجم
غلامرضا آزاد (ارمکی)
تاریخ عقاید اقتصادی

تاریخ عقاید اقتصادی

فریدون تفضلی
تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی

تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی

پیتر گروئن وگن
مترجم
غلامرضا آزاد (ارمکی)