ادبیات

ویراستار خرابکار

ویراستار خرابکار

کرول فیشر سلر
مترجم
فاطمه ترابی
ویلت

ویلت

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
پادشاه

پادشاه

دونالد بارتلمی
مترجم
مزدک بلوری
پایه‌گذاران نثر جدید فارسی

پایه‌گذاران نثر جدید فارسی

حسن کامشاد
پروانه و یوغ (۲۸)

پروانه و یوغ (۲۸)

محمد چرم شیر
پروفسور

پروفسور

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
پزشک نازنین(۱۶)

پزشک نازنین(۱۶)

نیل سایمون
مترجم
آهو خردمند
پس از باران (۴۳)

پس از باران (۴۳)

سرژی بلبل
مترجم
نگار یونس‌زاده
پسربچه تخس (۱۱)

پسربچه تخس (۱۱)

پتر اس. روسنلوند
مترجم
مهسا خیراللهی
پنج گفتار

پنج گفتار

مهدی سیدی فرخد
پنجره زیرزمین (۳۳)

پنجره زیرزمین (۳۳)

آنتونیو بوئرو بایخو
مترجم
طلوع ریاضی
پیش‌درآمدی بر شعر عربی

پیش‌درآمدی بر شعر عربی

(علی‌احمد سعید) ادونیس
مترجم
کاظم برگ‌نیسی
پیش‌گفتاری بر هیچ

پیش‌گفتاری بر هیچ

دونالد بارتلمی
مترجم
مزدک بلوری
پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی (۱۴)

پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی (۱۴)

ماتئی ویسنی یک
چالش میان فارسی و عربی

چالش میان فارسی و عربی

آذرتاش آذرنوش
چخوف در قاب تصویر

چخوف در قاب تصویر

پتر اوربان
مترجم
سهراب برازش
چهار دقیقه و همان چهار دقیقه (۳)

چهار دقیقه و همان چهار دقیقه (۳)

نغمه ثمینی
چون آوایی از داود (۱۵)

چون آوایی از داود (۱۵)

چین و ژاپن

چین و ژاپن

نیکوس کازانتزاکیس
مترجم
محمد دهقانی
کابوس‌های بیروت

کابوس‌های بیروت

غاده السمان
مترجم
احسان موسوی خلخالی
کارلا

کارلا

هرمز ریاحی
کارنامه تلخکان

کارنامه تلخکان

شیوا مسعودی
کامل‌التعبیر تفلیسی

کامل‌التعبیر تفلیسی

سیدحسین رضوی برقعی
کاناپه

کاناپه

ساناز اقتصادی نیا