ادبیات نمایشی

ساعت ۲۵ / اشخاص (۲۳)

ساعت ۲۵ / اشخاص (۲۳)

محسن محبی
سنگ، کاغذ، قیچی (۴۳)

سنگ، کاغذ، قیچی (۴۳)

دنیل کین
مترجم
آسیه سیدی
سه روایت از زندگی (۷)

سه روایت از زندگی (۷)

یاسمینا رضا
مترجم
فرزانه سکوتی
سوخته از یخ (۴۷)

سوخته از یخ (۴۷)

پیتر آسموسن
مترجم
مهسا خیراللهی
سیندخت (۴۴)

سیندخت (۴۴)

فریده فرجام
شب را توصیف کن (۳۲)

شب را توصیف کن (۳۲)

راجیو جوزف
مترجم
مهرناز پیلتن
شب شرقی و ایستگاه هفتم (۳۶)

شب شرقی و ایستگاه هفتم (۳۶)

ناصح کامگاری
شهر ما (۴۸)

شهر ما (۴۸)

تورنتون وایلدر
مترجم
مرجان موسوی کوشا
شکلک (۴۶)

شکلک (۴۶)

نغمه ثمینی
شگفت و بی‌شکست (۴۱)

شگفت و بی‌شکست (۴۱)

علیرضا اسماعیل‌پور
صحنه‌هایی از یک ازدواج (۱۰)

صحنه‌هایی از یک ازدواج (۱۰)

امیلی مان
مترجم
پرهام آل داود
عرق سرد (۲۴)

عرق سرد (۲۴)

لین ناتج
مترجم
محمدرضا ترک تتاری
عقل و احساس (۳۴)

عقل و احساس (۳۴)

کیت همیل
مترجم
زهرا رزاقی
غرور و تعصب (۱۷)

غرور و تعصب (۱۷)

کیت همیل
مترجم
نادیا فغانی
غنا، آشوب و صورت (۳۹)

غنا، آشوب و صورت (۳۹)

جورج لوکاچ
مترجم
رضا رضایی
فرانکنشتاین (۱۳)

فرانکنشتاین (۱۳)

نیک دیر
مترجم
فرشاد رضایی
فرصت‌های بزرگ (۱۴)

فرصت‌های بزرگ (۱۴)

برنارد اسلید
مترجم
مهسا خیراللهی
قابیل (۳۱)

قابیل (۳۱)

لرد بایرون
مترجم
حسین قدسی
قانون پیران (۳۴)

قانون پیران (۳۴)

تامس میدلتون ویلیام رولی
مترجم
ناهید قادری
قتل به روایت پو (۳۰)

قتل به روایت پو (۳۰)

جفری هچر
مترجم
کاوه بلوری
لاموزیکا دومین (۱)

لاموزیکا دومین (۱)

مارگریت دوراس
لطیف است شب (۱۲)

لطیف است شب (۱۲)

سایمن لوی
مترجم
پرهام آل داود
لطیفه پس از شام (۳۶)

لطیفه پس از شام (۳۶)

کریل چرچیل
مترجم
ناهید احمدیان
مادر (۴۰)

مادر (۴۰)

فلوریان زلر