ادبیات نمایشی

جان گابری‌یل بورکمن

جان گابری‌یل بورکمن

هنریک ایبسن
مترجم
ناصر ایرانی
جنون جرج سوم (۹)

جنون جرج سوم (۹)

الن بنت
مترجم
مزدک بلوری
جوزف ک (۴)

جوزف ک (۴)

تام باسدن
مترجم
فرشاد رضایی
جین ایر (۱۸)

جین ایر (۱۸)

پالی تیل
مترجم
مزدک بلوری
حلقه (۳۸)

حلقه (۳۸)

سامرست موآم
مترجم
نیما حضرتی
خانه (۲۹)

خانه (۲۹)

نغمه ثمینی
خواب در فنجان خالی (۲۵)

خواب در فنجان خالی (۲۵)

نغمه ثمینی
خیانت (۹)

خیانت (۹)

هارولد پینتر
مترجم
نگار جواهریان
داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد و سه شب با مادوکس (۳۵)

داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد و سه شب با مادوکس (۳۵)

ماتئی ویسنی یک
داستان زندگی فیل آفریقایی (۴۲)

داستان زندگی فیل آفریقایی (۴۲)

کلم مارتینی
مترجم
پژمان طهرانیان
داستان یک پلکان (۲)

داستان یک پلکان (۲)

آنتونیو بوئرو بایخو
مترجم
پژمان رضایی
در خانه‌ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید(۳)

در خانه‌ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید(۳)

ژان لوک لاگارس
در خلوت مزارع پنبه (۲۰)

در خلوت مزارع پنبه (۲۰)

برنار ماری کلتس
در یک خانواده ایرانی (۱۱)

در یک خانواده ایرانی (۱۱)

محسن یلفانی
درام مدرنیستی (۲۰)

درام مدرنیستی (۲۰)

جان فلچر جیمز مکفارلین مارتین اسلین ملکم برادبری
مترجم
رضا رضایی
دوشس ملفی (۳۰)

دوشس ملفی (۳۰)

جان وبستر
مترجم
ناهید قادری
دیوبندان (۲۶)

دیوبندان (۲۶)

محمد چرم شیر
رد ترس (۲۷)

رد ترس (۲۷)

سم شپرد
مترجم
نفیسه کریمی
رقص مادیان‌ها (۱۷)

رقص مادیان‌ها (۱۷)

محمد چرم شیر
روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت (۱۸)

روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت (۱۸)

محمد چرم شیر
روباهان کوچک (۳۲)

روباهان کوچک (۳۲)

لیلین هلمن
مترجم
افسانه قادری
روباه‌یاب (۴۲)

روباه‌یاب (۴۲)

داون کینگ
مترجم
ژوان ناهید
ریچارد سوم اجرا نمی‌شود (۳۷)

ریچارد سوم اجرا نمی‌شود (۳۷)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
اصغر نوری
زبان تمشک‌های وحشی (۴۵)

زبان تمشک‌های وحشی (۴۵)

نغمه ثمینی