دور تا دور دنیا

  آخرین پر سیمرغ (۲۷)

  آخرین پر سیمرغ (۲۷)

  محمد چرم شیر
  آدریانا ماتر(۶)

  آدریانا ماتر(۶)

  امین معلوف
  مترجم
  حسین سلیمانی‌نژاد
  آنتیگون (۲۲)

  آنتیگون (۲۲)

  ژان آنوی
  مترجم
  احمد پرهیزی
  آن‌سوی آینه (۴۱)

  آن‌سوی آینه (۴۱)

  فلوریان زلر
  ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

  ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

  صدف اجر محمد القاسمی
  مترجم
  پالیز آرمانی سوزان معصومیان مرجان تاج‌الدینی
  ازدواج‌های مرده (۱۹)

  ازدواج‌های مرده (۱۹)

  آزیا سرنچ تودوروویچ
  مترجم
  احمد پرهیزی
  اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند (۲۱)

  اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند (۲۱)

  نغمه ثمینی
  اسب‌های پشت پنجره (۸)

  اسب‌های پشت پنجره (۸)

  ماتئی ویسنی یک
  اگر بمیری… (۳۸)

  اگر بمیری… (۳۸)

  فلوریان زلر
  مترجم
  گلناز برومندی
  تجربه‌های اخیر (۵)

  تجربه‌های اخیر (۵)

  امیررضا کوهستانی
  تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

  تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

  ماتئی ویسنی یک
  خانه (۲۹)

  خانه (۲۹)

  نغمه ثمینی
  خواب در فنجان خالی (۲۵)

  خواب در فنجان خالی (۲۵)

  نغمه ثمینی
  خیانت (۹)

  خیانت (۹)

  هارولد پینتر
  مترجم
  نگار جواهریان
  داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد و سه شب با مادوکس (۳۵)

  داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد و سه شب با مادوکس (۳۵)

  ماتئی ویسنی یک
  داستان زندگی فیل آفریقایی (۴۲)

  داستان زندگی فیل آفریقایی (۴۲)

  کلم مارتینی
  مترجم
  پژمان طهرانیان
  داستان یک پلکان (۲)

  داستان یک پلکان (۲)

  آنتونیو بوئرو بایخو
  مترجم
  پژمان رضایی
  در خانه‌ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید(۳)

  در خانه‌ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید(۳)

  ژان لوک لاگارس
  در خلوت مزارع پنبه (۲۰)

  در خلوت مزارع پنبه (۲۰)

  برنار ماری کلتس
  در یک خانواده ایرانی (۱۱)

  در یک خانواده ایرانی (۱۱)

  محسن یلفانی
  دوشس ملفی (۳۰)

  دوشس ملفی (۳۰)

  جان وبستر
  مترجم
  ناهید قادری
  دیوبندان (۲۶)

  دیوبندان (۲۶)

  محمد چرم شیر
  رقص مادیان‌ها (۱۷)

  رقص مادیان‌ها (۱۷)

  محمد چرم شیر
  روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت (۱۸)

  روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت (۱۸)

  محمد چرم شیر