جهان نمایش

  آخرین غول (۵)

  آخرین غول (۵)

  سایمن لوی
  مترجم
  پرهام آل داود
  اما و جین آستین (۸)

  اما و جین آستین (۸)

  دون مکیچان مارتین میلار
  مترجم
  نیما حضرتی
  بانویی از تاکنا (۱۵)

  بانویی از تاکنا (۱۵)

  ماریو بارگاس یوسا
  مترجم
  لیلا حسین رشیدی
  ببر پشت دروازه (۱۹)

  ببر پشت دروازه (۱۹)

  ژان ژیرودو
  مترجم
  عبدالله کوثری
  برونته (۱۶)

  برونته (۱۶)

  پالی تیل
  مترجم
  مزدک بلوری
  جنون جرج سوم (۹)

  جنون جرج سوم (۹)

  الن بنت
  مترجم
  مزدک بلوری
  جوزف ک (۴)

  جوزف ک (۴)

  تام باسدن
  مترجم
  فرشاد رضایی
  جین ایر (۱۸)

  جین ایر (۱۸)

  پالی تیل
  مترجم
  مزدک بلوری
  درام مدرنیستی (۲۰)

  درام مدرنیستی (۲۰)

  جان فلچر جیمز مکفارلین مارتین اسلین ملکم برادبری
  مترجم
  رضا رضایی
  صحنه‌هایی از یک ازدواج (۱۰)

  صحنه‌هایی از یک ازدواج (۱۰)

  امیلی مان
  مترجم
  پرهام آل داود
  غرور و تعصب (۱۷)

  غرور و تعصب (۱۷)

  کیت همیل
  مترجم
  نادیا فغانی
  فرانکنشتاین (۱۳)

  فرانکنشتاین (۱۳)

  نیک دیر
  مترجم
  فرشاد رضایی
  فرصت‌های بزرگ (۱۴)

  فرصت‌های بزرگ (۱۴)

  برنارد اسلید
  مترجم
  مهسا خیراللهی
  لطیف است شب (۱۲)

  لطیف است شب (۱۲)

  سایمن لوی
  مترجم
  پرهام آل داود
  مدئای منهتن (۶)

  مدئای منهتن (۶)

  دئا لوهر
  مترجم
  نگار یونس‌زاده
  نمایش‌نامه‌نویسی و تراژدیِ تراژدی (۱)

  نمایش‌نامه‌نویسی و تراژدیِ تراژدی (۱)

  ولادیمیر نابوکوف
  مترجم
  رضا رضایی
  همچون درون آینه (۷)

  همچون درون آینه (۷)

  جنی وورتن
  مترجم
  پرهام آل داود
  پسربچه تخس (۱۱)

  پسربچه تخس (۱۱)

  پتر اس. روسنلوند
  مترجم
  مهسا خیراللهی
  چهار دقیقه و همان چهار دقیقه (۳)

  چهار دقیقه و همان چهار دقیقه (۳)

  نغمه ثمینی
  کنفرانس یالتا و قطار هیچ و پوچ (۲۱)

  کنفرانس یالتا و قطار هیچ و پوچ (۲۱)

  اریزا هیراتا
  مترجم
  نگار خلیلی
  گتسبی بزرگ (۲)

  گتسبی بزرگ (۲)

  سایمن لوی
  مترجم
  پرهام آل داود