ادبیات نمایشی

آخرین غول (۵)

آخرین غول (۵)

سایمن لوی
مترجم
پرهام آل داود
آخرین پر سیمرغ (۲۷)

آخرین پر سیمرغ (۲۷)

محمد چرم شیر
آدریانا ماتر(۶)

آدریانا ماتر(۶)

امین معلوف
مترجم
حسین سلیمانی‌نژاد
آنتیگون (۲۲)

آنتیگون (۲۲)

ژان آنوی
مترجم
احمد پرهیزی
آن‌سوی آینه (۴۱)

آن‌سوی آینه (۴۱)

فلوریان زلر
ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

صدف اجر محمد القاسمی
مترجم
پالیز آرمانی سوزان معصومیان مرجان تاج‌الدینی
از ریورساید تا دیوانگی

از ریورساید تا دیوانگی

استیون آدلی گرگس
مترجم
جعفر میرزایی فرزانه غلامی
ازدواج‌های مرده (۱۹)

ازدواج‌های مرده (۱۹)

آزیا سرنچ تودوروویچ
مترجم
احمد پرهیزی
اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند (۲۱)

اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند (۲۱)

نغمه ثمینی
اسب‌های پشت پنجره (۸)

اسب‌های پشت پنجره (۸)

ماتئی ویسنی یک
اما و جین آستین (۸)

اما و جین آستین (۸)

دون مکیچان مارتین میلار
مترجم
نیما حضرتی
اگر بمیری… (۳۸)

اگر بمیری… (۳۸)

فلوریان زلر
مترجم
گلناز برومندی
بانویی از تاکنا (۱۵)

بانویی از تاکنا (۱۵)

ماریو بارگاس یوسا
مترجم
لیلا حسین رشیدی
ببر پشت دروازه (۱۹)

ببر پشت دروازه (۱۹)

ژان ژیرودو
مترجم
عبدالله کوثری
برونته (۱۶)

برونته (۱۶)

پالی تیل
مترجم
مزدک بلوری
بهار ۷۱

بهار ۷۱

آرتور آداموف
مترجم
مهسا خیراللهی
تجربه‌های اخیر (۵)

تجربه‌های اخیر (۵)

امیررضا کوهستانی
تماشاخانه اساطیر

تماشاخانه اساطیر

نغمه ثمینی
تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

ماتئی ویسنی یک
جان گابری‌یل بورکمن

جان گابری‌یل بورکمن

هنریک ایبسن
مترجم
ناصر ایرانی
جنون جرج سوم (۹)

جنون جرج سوم (۹)

الن بنت
مترجم
مزدک بلوری
جوزف ک (۴)

جوزف ک (۴)

تام باسدن
مترجم
فرشاد رضایی
جین ایر (۱۸)

جین ایر (۱۸)

پالی تیل
مترجم
مزدک بلوری
خانه (۲۹)

خانه (۲۹)

نغمه ثمینی