ادبیات

آئورا

آئورا

کارلوس فوئنتس
مترجم
عبدالله کوثری
آخرین غول (۵)

آخرین غول (۵)

سایمن لوی
مترجم
پرهام آل داود
آخرین پر سیمرغ (۲۷)

آخرین پر سیمرغ (۲۷)

محمد چرم شیر
آداب پاروزنان

آداب پاروزنان

هرمز ریاحی
آدریانا ماتر(۶)

آدریانا ماتر(۶)

امین معلوف
مترجم
حسین سلیمانی‌نژاد
آرزوهای بر باد رفته

آرزوهای بر باد رفته

انوره دو بالزاک
مترجم
محمدجعفر پوینده
آری ای پیشگامان

آری ای پیشگامان

ویلا کاتر
مترجم
مزدک بلوری
آستین‌های رنگی

آستین‌های رنگی

تایماز افسری
آشپزخانه و متعلقات (۲۶)

آشپزخانه و متعلقات (۲۶)

انیس ژاوی ژان پیر بکری
مترجم
نگار یونس زاده
آنتیگون (۲۲)

آنتیگون (۲۲)

ژان آنوی
مترجم
احمد پرهیزی
آن‌سوی آینه (۴۱)

آن‌سوی آینه (۴۱)

فلوریان زلر
آیسخولوس: مجموعه آثار

آیسخولوس: مجموعه آثار

آیسخولوس
مترجم
عبدالله کوثری
آیینه در برابر خورشید

آیینه در برابر خورشید

سیدحسین حسینی نورزاد سیدمحسن علوی‌زاده
ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

ئی ـ قاچاقچی . کام ؛ من مرگ را دوست دارم همچون شما که زندگی را (۴۹)

صدف اجر محمد القاسمی
مترجم
پالیز آرمانی سوزان معصومیان مرجان تاج‌الدینی
ائوریپیدس

ائوریپیدس

ائوریپیدس
مترجم
عبدالله کوثری
احتمال عکس و انزوا

احتمال عکس و انزوا

امین علی‌اکبری
ادام بید

ادام بید

جورج الیوت
مترجم
رضا رضایی
ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

طه ندا
مترجم
هادی نظری منظم
ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما

ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما

محمدرضا شفیعی‌کدکنی
مترجم
حجت‌الله اصیل
ارمغان مور

ارمغان مور

شاهرخ مسکوب
از ریورساید تا دیوانگی

از ریورساید تا دیوانگی

استیون آدلی گرگس
مترجم
جعفر میرزایی فرزانه غلامی
از چشم سیمرغ

از چشم سیمرغ

محمدابراهیم محجوب
از کافکا تا کافکا

از کافکا تا کافکا

موریس بلانشو
مترجم
مهشید نونهالی
ازدواج‌های مرده (۱۹)

ازدواج‌های مرده (۱۹)

آزیا سرنچ تودوروویچ
مترجم
احمد پرهیزی