کتاب‌های ترجمه شده

درام مدرنیستی (۲۰)

درام مدرنیستی (۲۰)

جان فلچر جیمز مکفارلین مارتین اسلین ملکم برادبری
مترجم
رضا رضایی
شرلی

شرلی

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
ویلت

ویلت

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
جین ایر

جین ایر

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
میدل مارچ (دو جلدی)

میدل مارچ (دو جلدی)

جورج الیوت
مترجم
رضا رضایی
اما

اما

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
سه آستانه‌نشین

سه آستانه‌نشین

دایا جینیس الن
مترجم
رضا رضایی
عقل و احساس

عقل و احساس

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
ترغیب

ترغیب

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
سایلاس مارنر

سایلاس مارنر

جورج الیوت
مترجم
رضا رضایی
بلندی‌های بادگیر

بلندی‌های بادگیر

امیلی برونته
مترجم
رضا رضایی
غرور و تعصب

غرور و تعصب

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
پروفسور

پروفسور

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
مستأجر وایلدفل هال

مستأجر وایلدفل هال

ان برونته
مترجم
رضا رضایی
منسفیلد پارک

منسفیلد پارک

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
اگنس گری

اگنس گری

ان برونته
مترجم
رضا رضایی
نورثنگر ابی

نورثنگر ابی

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
هنر داستان‌نویسی

هنر داستان‌نویسی

دیوید لاج
مترجم
رضا رضایی
نمایش‌نامه‌نویسی و تراژدیِ تراژدی (۱)

نمایش‌نامه‌نویسی و تراژدیِ تراژدی (۱)

ولادیمیر نابوکوف
مترجم
رضا رضایی
ادام بید

ادام بید

جورج الیوت
مترجم
رضا رضایی
تاریخ پیدایش علم جدید

تاریخ پیدایش علم جدید

ریچارد وستفال
مترجم
رضا رضایی عبدالحسین آذرنگ