کتاب‌های ترجمه شده

مبانی علم اقتصاد

مبانی علم اقتصاد

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

اندرو شف پیتر شف
مترجم
حمیدرضا ارباب
نظریه اقتصاد خرد (گریگوری منکیو)

نظریه اقتصاد خرد (گریگوری منکیو)

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
اقتصاد کلان (گریگوری منکیو)

اقتصاد کلان (گریگوری منکیو)

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
کلیات علم اقتصاد

کلیات علم اقتصاد

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
تجارت بین‌الملل (دومینیک سالواتوره)

تجارت بین‌الملل (دومینیک سالواتوره)

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
نظریه اقتصاد کلان

نظریه اقتصاد کلان

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی

تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی

بو ساندلین ریچارد وندراک هانس میکائیل تراتوین
مترجم
حمیدرضا ارباب
تئوری و مسائل اقتصاد خرد

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
مالیه بین‌الملل (دومینیک سالواتوره، ترجمه‌ی حمیدرضا ارباب)

مالیه بین‌الملل (دومینیک سالواتوره، ترجمه‌ی حمیدرضا ارباب)

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
مقدمه‌ای بر تجارت الکترونیک

مقدمه‌ای بر تجارت الکترونیک

کارول تراور کنت لادون
مترجم
حمیدرضا ارباب
تجارت الکترونیک B2B

تجارت الکترونیک B2B

کارول تراور کنت لادون
مترجم
حمیدرضا ارباب
مقدمه‌ای بر بازاریابی الکترونیک

مقدمه‌ای بر بازاریابی الکترونیک

کارول تراور کنت لادون
مترجم
حمیدرضا ارباب
اقتصاد مدیریت

اقتصاد مدیریت

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
مقدمه‌ای بر اقتصاد ریاضی

مقدمه‌ای بر اقتصاد ریاضی

ادوارد داولینگ
مترجم
حمیدرضا ارباب
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

جیمز مک گیل ری راجر پرمن یو ما
مترجم
حمیدرضا ارباب
تئوری و مسائل اقتصاد ریاضی

تئوری و مسائل اقتصاد ریاضی

ادوارد داولینگ
مترجم
حمیدرضا ارباب
تئوری و مسائل اقتصاد کلان

تئوری و مسائل اقتصاد کلان

یوجین دیولیو
مترجم
حمیدرضا ارباب