کتاب‌های ترجمه شده

سیاست جستار

سیاست جستار

تئودور آدورنو جودیت باتلر جورج لوکاچ رابرت هالوت کنتور مایکل هامبورگر
مترجم
امیر کمالی رضا رضایی صالح نجفی مراد فرهاد‌پور
غنا، آشوب و صورت (۳۹)

غنا، آشوب و صورت (۳۹)

جورج لوکاچ
مترجم
رضا رضایی
منسفیلد پارک

منسفیلد پارک

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
غرور و تعصب

غرور و تعصب

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
عقل و احساس

عقل و احساس

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
نورثنگر ابی

نورثنگر ابی

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
میدل مارچ (دو جلدی)

میدل مارچ (دو جلدی)

جورج الیوت
مترجم
رضا رضایی
اگنس گری

اگنس گری

ان برونته
مترجم
رضا رضایی
ترغیب

ترغیب

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
اما

اما

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
ادام بید

ادام بید

جورج الیوت
مترجم
رضا رضایی
ویلت

ویلت

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
شرلی

شرلی

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
جین ایر

جین ایر

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
پروفسور

پروفسور

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
مستأجر وایلدفل هال

مستأجر وایلدفل هال

ان برونته
مترجم
رضا رضایی
بلندی‌های بادگیر

بلندی‌های بادگیر

امیلی برونته
مترجم
رضا رضایی
هنر داستان‌نویسی (دیوید لاج)

هنر داستان‌نویسی (دیوید لاج)

دیوید لاج
مترجم
رضا رضایی
درام مدرنیستی (۲۰)

درام مدرنیستی (۲۰)

جان فلچر جیمز مکفارلین مارتین اسلین ملکم برادبری
مترجم
رضا رضایی
سه آستانه‌نشین

سه آستانه‌نشین

دایا جینیس الن
مترجم
رضا رضایی
سایلاس مارنر

سایلاس مارنر

جورج الیوت
مترجم
رضا رضایی
نمایش‌نامه‌نویسی و تراژدیِ تراژدی (۱)

نمایش‌نامه‌نویسی و تراژدیِ تراژدی (۱)

ولادیمیر نابوکوف
مترجم
رضا رضایی
تاریخ پیدایش علم جدید

تاریخ پیدایش علم جدید

ریچارد وستفال
مترجم
رضا رضایی عبدالحسین آذرنگ