کتاب‌های ترجمه شده

در خلوت مزارع پنبه (۲۰)

در خلوت مزارع پنبه (۲۰)

برنار ماری کلتس
مترجم
تینوش نظم‌جو
اگر بمیری… (۳۸)

اگر بمیری… (۳۸)

فلوریان زلر
مترجم
تینوش نظم‌جو گلناز برومندی
داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد و سه شب با مادوکس (۳۵)

داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد و سه شب با مادوکس (۳۵)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
تینوش نظم‌جو
پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی (14)

پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی (14)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
تینوش نظم‌جو
مهمان ناخوانده (۱۳)

مهمان ناخوانده (۱۳)

اریک امانوئل اشمیت
مترجم
تینوش نظم‌جو
لاموزیکا دومین (۱)

لاموزیکا دومین (۱)

مارگریت دوراس
مترجم
تینوش نظم‌جو
کسی می‌آید (۱۲)

کسی می‌آید (۱۲)

یون فوسه
مترجم
تینوش نظم‌جو
مادر (۴۰)

مادر (۴۰)

فلوریان زلر
مترجم
تینوش نظم‌جو
آن‌سوی آینه (۴۱)

آن‌سوی آینه (۴۱)

فلوریان زلر
مترجم
تینوش نظم‌جو
گربه

گربه

فیلیپ گلوک
مترجم
تینوش نظم‌جو
در خانه‌ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید(3)

در خانه‌ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید(3)

ژان لوک لاگارس
مترجم
تینوش نظم‌جو
چون آوایی از داود (۱۵)

چون آوایی از داود (۱۵)

مترجم
تینوش نظم‌جو
تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
تینوش نظم‌جو
اسب‌های پشت پنجره (۸)

اسب‌های پشت پنجره (۸)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
تینوش نظم‌جو