🔸 گزارش دومین نشست از سلسلسه نشست‌های خیر و خرد؛ همراه با رونمایی کتاب «دیگر دوستی مؤثر»

این نشست با همکاری مؤسسه‌ی دارالاکرام و نشر نی روز دوشنبه ۲ دی ۹۸ با سخنرانی مصطفی ملکیان و محمدرضا جلائی‌پور
و پیام ویدئویی از پیتر سینگر (نویسنده‌ی کتاب) و آرمین نیاکان (مترجم کتاب) در تالار همایش فرهنگ و هنر برگزار شد.

فایل صوتی جلسه را می‌توانید در ادامه دانلود کنید: