🔸 دوازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «پیکان سرنوشت ما» و «موقعیت صاحبان صنایع در ایران»

نشر نی برگزار می‌کند:

با حضور: پرویز صداقت و علی‌اصغر سعیدی

سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، تقاطع خیابان فکوری، پلاک ۲۰

ورود برای عموم آزاد است.