🔸 یازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «هستی»

نشر نی برگزار می‌کند:

با حضور:
سپیده حبیب (مترجم)، غلامحسین معتمدی و عبدالکریم رشیدیان

سه‌شنبه ۹ مهر ۹۸، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، نبش خیابان فکوری، پلاک ۲۰

ورود برای عموم آزاد است.