فراخوان دوازدهمین جشنواره‌ی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (مجمع شهری تهران TUF)

مشترک با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور

قالب‌های دریافت آثار: کتاب، مقاله، پایان‌نامه، طرح پژوهشی و طرح‌های نوآورانه
زمان برگزاری: آذر ماه ۱۳۹۹
مهلت ارسال آثار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹