🔸 دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ»

نشر نی برگزار می‌کند:

با حضور: رضا رضایی، آبتین گلکار، نرگس انتخابی

سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، نبش خیابان فکوری، پلاک ۲۰

ورود برای عموم آزاد است.