علوم اجتماعی

مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت

تام باتومور
مترجم
حسینعلی نوذری
موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی

موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی

رابرت کی‌یین
مترجم
هوشنگ نایبی
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

ترز بیکر
مترجم
هوشنگ نایبی
نسل ایکس

نسل ایکس

عبدالمحمد کاظمی‌پور
نظام بازار

نظام بازار

چارلز لیندبلوم
مترجم
محمد مالجو
نظریه پسااستعماری و کردشناسی

نظریه پسااستعماری و کردشناسی

جلیل کریمی
نظریه جامعه‌شناسی

نظریه جامعه‌شناسی

جورج ریتزر
مترجم
هوشنگ نایبی
نظریه طبقه تن آسا

نظریه طبقه تن آسا

تورستین وبلن
مترجم
فرهنگ ارشاد
نظریه و روش در تحلیل گفتمان

نظریه و روش در تحلیل گفتمان

لوئیز فیلیپس ماریان یورگنسن
مترجم
هادی جلیلی
نظریه‌پردازی انقلاب‌ها

نظریه‌پردازی انقلاب‌ها

جان فورن
مترجم
فرهنگ ارشاد
نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی

نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی

برنارد روزنبرگ لوئیس کوزر
مترجم
فرهنگ ارشاد
نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

مترجم
علی رامین
نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی

نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی

تیم دیلینی
مترجم
بهرنگ صدیقی وحید طلوعی
نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی

نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی

جمال محمدی حمیدرضا جلائی‌پور
نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی

نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی

رزمری تانگ
مترجم
منیژه نجم‌عراقی
نگرشی انتقادی به توسعه جماعت‌محور

نگرشی انتقادی به توسعه جماعت‌محور

مارگارت لدویت
مترجم
منیژه نجم‌عراقی
هویت ایرانی

هویت ایرانی

احمد اشرف
مترجم
حمید احمدی
هویت‌های مرگبار

هویت‌های مرگبار

امین معلوف
مترجم
عبدالحسین نیک‌گهر
وضعیت استثنایی

وضعیت استثنایی

جورجو آگامبن
مترجم
پویا ایمانی