علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری

جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری

آنتیگون موشتوری
مترجم
حسین میرزایی
جامعه‌شناسی مردم مدار

جامعه‌شناسی مردم مدار

مترجم
بهرنگ صدیقی
جامعه‌شناسی مردم‌مدار در کارزار عمل

جامعه‌شناسی مردم‌مدار در کارزار عمل

ساری حنفی فرانسیس فاکس پیون مایکل بوراووی
مترجم
بهرنگ صدیقی روح‌الله گلمرادی
جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

علی رضا‌قلی
جامعه‌شناسی نظم

جامعه‌شناسی نظم

مسعود چلبی
جامعه‌شناسی هنر

جامعه‌شناسی هنر

جان هاگسون دیوید انگلیس
مترجم
جمال محمدی
جامعه‌های انسانی

جامعه‌های انسانی

پاتریک نولان گرهارد لنسکی
مترجم
ناصر موفقیان
جهانی سازی و مسائل آن

جهانی سازی و مسائل آن

جوزف استیگلیتز
مترجم
حسن گلریز
جهانی شدن و استعمار دوباره

جهانی شدن و استعمار دوباره

علی محمدی
جهانی شدن، رشد و فقر

جهانی شدن، رشد و فقر

مترجم
صابر شیبانی اصل
جهانی شدن، فرهنگ، هویت

جهانی شدن، فرهنگ، هویت

احمد گل‌محمدی
چگونه نمونه‌گیری کنیم؟

چگونه نمونه‌گیری کنیم؟

گراهام کالتون
مترجم
بهروز گرانپایه
دانشگاه و آموزش عالی

دانشگاه و آموزش عالی

مقصود فراستخواه
در تنگنای بیم و امید

در تنگنای بیم و امید

عبدالمحمد کاظمی‌پور
مترجم
بهرنگ صدیقی
در جست‌وجوی جامعه بلندمدت

در جست‌وجوی جامعه بلندمدت

کریم ارغنده‌پور
درآمدی بر انسان‌شناسی

درآمدی بر انسان‌شناسی

کلود ریویر
مترجم
ناصر فکوهی
درآمدی بر انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتنو گرافیک

درآمدی بر انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتنو گرافیک

مترجم
ناصر فکوهی
درآمدی بر تحقیق کیفی

درآمدی بر تحقیق کیفی

اووه فلیک
مترجم
هادی جلیلی
درآمدی بر جامعه‌شناسی

درآمدی بر جامعه‌شناسی

نیکولاس ابرکرامبی
مترجم
هادی جلیلی
درآمدی بر روش‌های تحقیق تجربی در ارتباطات

درآمدی بر روش‌های تحقیق تجربی در ارتباطات

فریدریکه کوشل هانس برند بروزیوس
مترجم
پیمان کی‌فرخی
درآمدی به مطالعات خانواده

درآمدی به مطالعات خانواده

جان برناردز
مترجم
حسین قاضیان
درس‌های جامعه‌شناسی

درس‌های جامعه‌شناسی

امیل دورکم
مترجم
سیدجمال‌الدین موسوی
درسی درباره درس

درسی درباره درس

پیر بوردیو
مترجم
ناصر فکوهی
دروازه‌بانی

دروازه‌بانی

پاملا شومیکر
مترجم
حسین افخمی