علوم اجتماعی

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

دی. ای. د واس
مترجم
هوشنگ نایبی
پی‌یر بوردیو

پی‌یر بوردیو

ریچارد جنکینز
مترجم
حسن چاوشیان لیلا جوافشانی
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی

تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی

دومینیک سالواتوره
مترجم
کامبیز هژبر کیانی
تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی

تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی

ناصر فکوهی
تجدد و تشخص

تجدد و تشخص

آنتونی گیدنز
مترجم
ناصر موفقیان
تحلیل اجتماعی در فضای کنش

تحلیل اجتماعی در فضای کنش

مسعود چلبی
تحلیل محتوا

تحلیل محتوا

کلوس کریپندورف
مترجم
هوشنگ نایبی
تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

مسعود چلبی
تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی

گی روشه
مترجم
منصور وثوقی
تهران ــ ۵۶

تهران ــ ۵۶

آرش نصر اصفهانی محسن گودرزی
جامعه بازار

جامعه بازار

دن اسلیتر فرن تونکیس
مترجم
حسین قاضیان
جامعه شناسی نوربرت الیاس

جامعه شناسی نوربرت الیاس

ناتالی هنیش
مترجم
عبدالحسین نیک‌گهر
جامعه‌ـ‌انسان‌شناسی ادیان

جامعه‌ـ‌انسان‌شناسی ادیان

کلود ریویر
مترجم
علیرضا خدامی
جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز
مترجم
منوچهر صبوری
جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز
مترجم
حسن چاوشیان
جامعه‌شناسی (جلد اول)

جامعه‌شناسی (جلد اول)

آنتونی گیدنز فیلیپ ساتن
مترجم
هوشنگ نایبی
جامعه‌شناسی (جلد دوم)

جامعه‌شناسی (جلد دوم)

آنتونی گیدنز فیلیپ ساتن
مترجم
هوشنگ نایبی
جامعه‌شناسی بیماری و پزشکی

جامعه‌شناسی بیماری و پزشکی

فیلیپ آدام کلودین هرتسلیک
مترجم
لورنس دنیا کتبی
جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز

جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز

گی روشه
مترجم
عبدالحسین نیک‌گهر
جامعه‌شناسی جنسیت

جامعه‌شناسی جنسیت

استفانی گرت
مترجم
کتایون بقایی
جامعه‌شناسی خودکامگی

جامعه‌شناسی خودکامگی

علی رضا‌قلی
جامعه‌شناسی دین

جامعه‌شناسی دین

علیرضا شجاعی زند
جامعه‌شناسی زنان

جامعه‌شناسی زنان

پاملا آبوت کلر والاس
مترجم
منیژه نجم‌عراقی
جامعه‌شناسی سیاسی

جامعه‌شناسی سیاسی

حسین بشیریه