دین و فلسفه

اراده به دانستن

اراده به دانستن

میشل فوکو
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
ارتداد در اسلام

ارتداد در اسلام

عیسی ولایی
از اینجا تا بی‌نهایت

از اینجا تا بی‌نهایت

مارتین ریس
مترجم
محمدابراهیم محجوب
از مدرنیسم تا پست مدرنیسم

از مدرنیسم تا پست مدرنیسم

لارنس کهون
مترجم
عبدالکریم رشیدیان
اندیشه عدالت

اندیشه عدالت

آمارتیا سن
مترجم
احمد عزیزی
انسان پاره پاره

انسان پاره پاره

نیکلا گریمالدی
مترجم
عباس باقری
انسان و ادیان

انسان و ادیان

میشل مالرب
مترجم
مهران توکلی
ایران، روح یک جهان بی‌روح

ایران، روح یک جهان بی‌روح

میشل فوکو
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
ایستادن در آن سوی مرگ

ایستادن در آن سوی مرگ

مهدی فدایی مهربانی
ایمان یا بی‌ایمانی

ایمان یا بی‌ایمانی

مترجم
علی‌اصغر بهرامی
بازی در نقش خدا

بازی در نقش خدا

تد پیترز
مترجم
عبدالرضا سالار بهزادی
پدیده شناسی

پدیده شناسی

ژان فرانسوا لیوتار
مترجم
عبدالکریم رشیدیان
پژوهش‌های عرفانی

پژوهش‌های عرفانی

نصرالله پورجوادی
پشمینه‌پوشان

پشمینه‌پوشان

علی سیدین
پی‌یر بوردیو

پی‌یر بوردیو

ریچارد جنکینز
مترجم
حسن چاوشیان لیلا جوافشانی
تأملات دکارتی

تأملات دکارتی

ادموند هوسرل
مترجم
عبدالکریم رشیدیان
تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد دوم)

تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد دوم)

جان مکللند
مترجم
جهانگیر معینی علمداری
تاریخ فقه اسلامی

تاریخ فقه اسلامی

حامد خانی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد دوم)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد دوم)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد سوم)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد سوم)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته

تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته

ژیل دلوز
مترجم
عادل مشایخی
تربیت سیاسی در اندیشه هابز

تربیت سیاسی در اندیشه هابز

جفری وگان
مترجم
حسین بشیریه
ترس و لرز

ترس و لرز

سورن کیرکگور
مترجم
عبدالکریم رشیدیان