حقوق و علوم سیاسی

اسلام در روسیه

اسلام در روسیه

الکساندر ملیکیشویلی جفری ل. تامس شیرین ت. هانتر
مترجم
اسما معینی الهه کولایی سیده مطهره حسینی
اسلام و دموکراسی مشورتی

اسلام و دموکراسی مشورتی

منصور میراحمدی
اسلام، سنت، دولت مدرن

اسلام، سنت، دولت مدرن

سیدعلی میرموسوی
الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

احمد زیدآبادی
پست‌سکولاریسم: دین، دولت و حوزه عمومی در غرب

پست‌سکولاریسم: دین، دولت و حوزه عمومی در غرب

آرمان زارعی
پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل

پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل

استیون روچ اسکات سولومون مارتین گریفیتس
مترجم
علیرضا طیب
پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران

پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران

مهدی فدایی مهربانی
تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی

تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی

وائل بن حلاق
مترجم
محمد راسخ
تاریخ تحول دولت در اسلام

تاریخ تحول دولت در اسلام

شجاع احمدوند
جنبش‌های اسلامی معاصر

جنبش‌های اسلامی معاصر

جان اسپوزیتو جان وال
مترجم
شجاع احمدوند
جهان پیش رو

جهان پیش رو

سابرینا هوک شان کلارک
مترجم
علیرضا طیب
چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

روح‌الله رمضانی
مترجم
علیرضا طیب
چالش مذهب و مدرنیسم (کتاب اول)

چالش مذهب و مدرنیسم (کتاب اول)

مسعود کوهستانی‌نژاد
چالش مذهب و مدرنیسم در ایران (کتاب دوم)

چالش مذهب و مدرنیسم در ایران (کتاب دوم)

مسعود کوهستانی‌نژاد
حق و مصلحت (۲)

حق و مصلحت (۲)

محمد راسخ
دولت و اجرای شریعت

دولت و اجرای شریعت

محمدسروش محلاتی
دیدگاه‌های جدید در روابط بین‌الملل

دیدگاه‌های جدید در روابط بین‌الملل

وحید بزرگی
راهبردهای پژوهش

راهبردهای پژوهش

اودی کلوتز سیسیلیا لینچ
مترجم
بهادر صادقی حسین سلیمی
سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه

سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه

م. هاکان یاووز
مترجم
احمد عزیزی
سیاست در بستر زمان

سیاست در بستر زمان

پل پیرسون
مترجم
محمد فاضلی
فساد و مقبولیت قانون

فساد و مقبولیت قانون

آزاده چلبی
فقه و حکمرانی حزبی

فقه و حکمرانی حزبی

داود فیرحی
فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۱)

فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۱)

داود فیرحی
فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۲)

فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۲)

داود فیرحی