اقتصاد و مدیریت

تاریخ عقاید اقتصادی

تاریخ عقاید اقتصادی

فریدون تفضلی
تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی

تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی

پیتر گروئن وگن
مترجم
غلامرضا آزاد (ارمکی)
تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی

تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی

بو ساندلین ریچارد وندراک هانس میکائیل تراتوین
مترجم
حمیدرضا ارباب
تجارت الکترونیک B2B

تجارت الکترونیک B2B

کارول تراور کنت لادون
مترجم
حمیدرضا ارباب
تجارت بین‌الملل

تجارت بین‌الملل

سیدجواد پورمقیم
تجارت بین‌الملل

تجارت بین‌الملل

دومینیک سالواتوره
مترجم
حمیدرضا ارباب
تحلیل اقتصاد خرد

تحلیل اقتصاد خرد

هال واریان
مترجم
رضا حسینی
تفرجی از سر ناشکیبایی

تفرجی از سر ناشکیبایی

علیرضا قزل مهدی الوانی
توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

ای واین نافزیگر
مترجم
امیر آزاد (ارمکی) غلامرضا آزاد (ارمکی)
توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

رابرت استیمسون راجر. آر. استاو ماریا سالازار
مترجم
بهزاد ملک‌پور اصل محمدحسین شریف‌زادگان
توسعه روستایی

توسعه روستایی

غلامرضا غفاری مصطفی ازکیا
توسعه یعنی آزادی

توسعه یعنی آزادی

آمارتیا سن
مترجم
محمدسعید نوری نائینی
جستارهایی در رهبری

جستارهایی در رهبری

پیتر دراکر جیمز مارچ
مترجم
محمدابراهیم محجوب
جستارهایی در مدیریت

جستارهایی در مدیریت

اریک بونابیو پیتر دراکر رام چاران
مترجم
محمدابراهیم محجوب
چالش هایک

چالش هایک

بروس کالدول
مترجم
امیر آزاد (ارمکی) غلامرضا آزاد (ارمکی)
چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

اندرو شف پیتر شف
مترجم
حمیدرضا ارباب
حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان

حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان

مسعودالملک برق‌لامع
مترجم
حسین مهد آرا
درآمدی بر بحران مالی جهانی

درآمدی بر بحران مالی جهانی

غلامرضا نظربلند
درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد

درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد

یدالله دادگر
درآمدی بر علم تصمیم‌گیری

درآمدی بر علم تصمیم‌گیری

جیمز مارچ
مترجم
ابراهیم افشار
دوبی

دوبی

جیم کرین
مترجم
هرمز همایون‌پور
دولت و توسعه اقتصادی در ایران

دولت و توسعه اقتصادی در ایران

عباس مصلی‌نژاد
دولت و رشد اقتصادی در ایران

دولت و رشد اقتصادی در ایران

حسن درگاهی فرهاد نیلی محمد کردبچه مسعود نیلی
دیپلماسی تجاری

دیپلماسی تجاری

وحید بزرگی