توسعه

  آموزش و توسعه

  آموزش و توسعه

  عباس معدن‌دار آرانی محمدرضا سرکار آرانی
  استراتژی‌های رشد و توسعه اقتصادی

  استراتژی‌های رشد و توسعه اقتصادی

  محمدقلی یوسفی
  اقتصاد توسعه

  اقتصاد توسعه

  یوجیرو هایامی
  مترجم
  غلامرضا آزاد (ارمکی)
  اقتصاد توسعه

  اقتصاد توسعه

  پر کینز رومر گیلیس
  مترجم
  غلامرضا آزاد (ارمکی)
  اقتصاد رشد و توسعه (جلد ۱)

  اقتصاد رشد و توسعه (جلد ۱)

  مرتضی قره‌باغیان
  اقتصاد رشد و توسعه (جلد ۲)

  اقتصاد رشد و توسعه (جلد ۲)

  مرتضی قره‌باغیان
  ایران جامعه کوتاه مدت

  ایران جامعه کوتاه مدت

  محمدعلی همایون کاتوزیان
  مترجم
  عبدالله کوثری
  پیشگامان اقتصاد توسعه

  پیشگامان اقتصاد توسعه

  جرالد میر جوزف استیگلیتز
  مترجم
  غلامرضا آزاد (ارمکی)
  توسعه اقتصادی

  توسعه اقتصادی

  ای واین نافزیگر
  مترجم
  امیر آزاد (ارمکی) غلامرضا آزاد (ارمکی)
  توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

  توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

  رابرت استیمسون راجر. آر. استاو ماریا سالازار
  مترجم
  بهزاد ملک‌پور اصل محمدحسین شریف‌زادگان
  توسعه روستایی

  توسعه روستایی

  غلامرضا غفاری مصطفی ازکیا
  توسعه یعنی آزادی

  توسعه یعنی آزادی

  آمارتیا سن
  مترجم
  محمدسعید نوری نائینی
  چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

  چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

  اندرو شف پیتر شف
  مترجم
  حمیدرضا ارباب
  دوبی

  دوبی

  جیم کرین
  مترجم
  هرمز همایون‌پور
  دولت و توسعه اقتصادی در ایران

  دولت و توسعه اقتصادی در ایران

  عباس مصلی‌نژاد
  راهبردهای توسعه اقتصادی

  راهبردهای توسعه اقتصادی

  کیت گریفین
  مترجم
  حسین راغفر محمد‌حسین هاشمی
  رشد فقرزدا

  رشد فقرزدا

  تیمتی بزلی لوئیز کورد
  مترجم
  امین مالکی عباس شاکری
  رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

  رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

  عادل زارع علی ایمانی مصطفی ازکیا
  سیستم و تفکر سیستمی

  سیستم و تفکر سیستمی

  اکبر قراخانی بهار
  فناوری برای آموزش

  فناوری برای آموزش

  آلکساندر دراکسلر وادی حداد
  مترجم
  محمدرضا سرکار آرانی
  گذار از کشاورزی سنتی

  گذار از کشاورزی سنتی

  تئودور شولتز
  مترجم
  محمدسعید نوری نائینی
  مباحث اساسی اقتصاد توسعه (جلد ۲)

  مباحث اساسی اقتصاد توسعه (جلد ۲)

  جرالد میر
  مترجم
  غلامرضا آزاد (ارمکی)
  محاسبه رضایت

  محاسبه رضایت

  جیمز بیوکنن گوردن تالوک
  مترجم
  امیر آزاد (ارمکی) غلامرضا آزاد (ارمکی)
  مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

  مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

  حسین عظیمی