ادبیات نمایشی

زبان تمشک‌های وحشی

زبان تمشک‌های وحشی

نغمه ثمینی
آخرین پر سیمرغ (۲۷)

آخرین پر سیمرغ (۲۷)

محمد چرم شیر
آدریانا ماتر(۶)

آدریانا ماتر(۶)

امین معلوف
مترجم
حسین سلیمانی‌نژاد
آنتیگون (22)

آنتیگون (22)

ژان آنوی
مترجم
احمد پرهیزی
آن‌سوی آینه (۴۱)

آن‌سوی آینه (۴۱)

فلوریان زلر
مترجم
تینوش نظم‌جو
از ریورساید تا دیوانگی

از ریورساید تا دیوانگی

استیون آدلی گرگس
مترجم
جعفر میرزایی فرزانه غلامی
ازدواج‌های مرده (19)

ازدواج‌های مرده (19)

آزیا سرنچ تودوروویچ
مترجم
احمد پرهیزی
اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند (۲۱)

اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند (۲۱)

نغمه ثمینی
اسب‌های پشت پنجره (۸)

اسب‌های پشت پنجره (۸)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
تینوش نظم‌جو
اگر بمیری… (۳۸)

اگر بمیری… (۳۸)

فلوریان زلر
مترجم
تینوش نظم‌جو گلناز برومندی
بهار ۷۱

بهار ۷۱

آرتور آداموف
مترجم
مهسا خیراللهی
پروانه و یوغ (۲۸)

پروانه و یوغ (۲۸)

محمد چرم شیر
پزشک نازنین(۱۶)

پزشک نازنین(۱۶)

نیل سایمون
مترجم
آهو خردمند
پس از باران (۴۳)

پس از باران (۴۳)

سرژی بلبل
مترجم
نگار یونس‌زاده
پنجره زیرزمین (۳۳)

پنجره زیرزمین (۳۳)

آنتونیو بوئرو بایخو
مترجم
طلوع ریاضی
پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی (14)

پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی (14)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
تینوش نظم‌جو
تجربه‌های اخیر (۵)

تجربه‌های اخیر (۵)

امیررضا کوهستانی
تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

تماشاچی محکوم به اعدام (۱۰)

ماتئی ویسنی یک
مترجم
تینوش نظم‌جو
تماشاخانه اساطیر

تماشاخانه اساطیر

نغمه ثمینی
جان گابری‌یل بورکمن

جان گابری‌یل بورکمن

هنریک ایبسن
مترجم
ناصر ایرانی
چون آوایی از داود (۱۵)

چون آوایی از داود (۱۵)

مترجم
تینوش نظم‌جو
خانه (۲۹)

خانه (۲۹)

نغمه ثمینی
خواب در فنجان خالی (۲۵)

خواب در فنجان خالی (۲۵)

نغمه ثمینی
خیانت (۹)

خیانت (۹)

هارولد پینتر
مترجم
نگار جواهریان