گوردن تالوک | نشر نی

گوردن تالوک

گوردن تالوک، اقتصاددان امریکایی متولد ۱۳ فوریه‌ی ۱۹۲۲ از اساتید برجسته‌ی حقوق و اقتصاد در مدرسه‌ی حقوق دانشگاه جورج میسون بود. او بیش از همه به خاطر کارش بر نظریه‌ی انتخاب عمومی و اعمال تفکر اقتصادی بر مسائل سیاسی شناخته می‌شود و از چهره‌های بنیانگذار در این زمینه شمرده می‌شود. تالوک در ۳ نوامبر ۲۰۱۴ درگذشت.


نشر نی و گوردن تالوک
کتاب‌ها