گرامیداشت عبدالله کوثری | نشر نی

گرامیداشت عبدالله کوثری

95/08/17

به پاس هفتادسالگی او و خدماتش به دنیای ترجمه و زبان فارسی

شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵
ساعت ۱۶ تا ۱۸

خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، طبقه‌ی منهای ۲، سالن سرای کتاب

ورود برای عموم آزاد است.

کتاب‌ها