کمال الدین ابوالفضل حبیش تفلیسی | نشر نی

کمال الدین ابوالفضل حبیش تفلیسی

کمال‌الدین ابوالفضل حبیش تفلیسی (م 560 ه) در دهه‏هاى پايانى قرن پنجم زاده شده و در روزگار اسماعیل جرجانی (434 - 531 ه) می‌زیسته است. نوشته‌های برجای مانده‌اش، میان 522 تا 558 ه تألیف شده‌اند. دانشمند گمنامی نبوده است، بلکه در بغداد با وزیر خلیفه سپس با پادشاهان سلجوقی آسیای صغیر، در ارتباط بوده و کتاب‌های قانون ادب و قوافی و کامل‌التعبیر را هم برای قلج ارسلان سلجوقی (م 588 ه) می‌نگارد. او پس از چيرگى گرجيان مسيحى بر تفليس در سال 514 ه به بغداد و سرانجام به قونيه كوچيد و برای مردمان آن دیار، شناخته شده بوده است. وی آثار متعدّدى به فارسى نوشته است و می‌توان گفت بهترین گزینهٔ تفلیسی‌پژوهی، همان پژوهش متن آثار اوست.


نشر نی و کمال الدین ابوالفضل حبیش تفلیسی
کتاب‌ها