کریم ارغنده‌پور | نشر نی

کریم ارغنده‌پور

کریم ارغنده‌پور روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است.


arghandehpour@gmail.com
نشر نی و کریم ارغنده‌پور
کتاب‌ها