کرامت موللی | نشر نی

کرامت موللی

کرامت موللی متولد سال ۱۳۲۷ در شیراز، روانکاو، نویسنده و مترجم است. در بیمارستان‌ها و مراکز مشاوره و انجمن‌های روانکاوی مختلف کشور فرانسه به‌عنوان روانکاو فعالیت دارد. او همچنین عضو انجمن روانکاویِ Le Mouvement du Coût Freudien بوده است.


www.movallali.fr
نشر نی و کرامت موللی
کتاب‌ها