کتاب «درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی» اثر شایسته‌ی تقدیر در دهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی جلال | نشر نی

کتاب «درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی» اثر شایسته‌ی تقدیر در دهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی جلال

96/10/26

کتاب «درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی» نوشته‌ی حسین صافی پیرلوجه در دهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی جلال به‌عنوان اثر شایسته‌ی تقدیر شناخته شد.

 

کتاب‌ها