کاوه میر‌عباسی | نشر نی

کاوه میر‌عباسی

کاوه میرعباسی متولد ۱۳۳۴ و دانش آموخته‌ی رشته‌ی کارگردانی سینما و ادبیات اسپانیایی است. میرعباسی بیش از ۴۰ کتاب و مجموعه‌ی داستان را به فارسی ترجمه کرده است.


نشر نی و کاوه میر‌عباسی
کتاب‌ها