کاظم فرهادی | نشر نی

کاظم فرهادی

کاظم فرهادی متولد سال ۱۳۲۹ در بابل است. وی در سال ۱۳۵۲ از مدرسه‌ی عالی بازرگانی در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌ی اقتصاد فارغ‌التحصیل شده است.


kazemfarhadi@yahoo.com
نشر نی و کاظم فرهادی
کتاب‌ها