کاظم فرهادی | نشر نی

کاظم فرهادی

کاظم فرهادی متولد سال ۱۳۲۹ در بابل است. وی در سال ۱۳۵۲ از مدرسه‌ی عالی بازرگانی در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌ی اقتصاد فارغ‌التحصیل شده است.


[email protected]
نشر نی و کاظم فرهادی
کتاب‌ها